Đình Đại

VEPG: Thông cáo báo chí về Phiên họp đầu tiên của Nhóm Công tác kỹ thuật về Hiệu quả năng lượng trong giai đoạn mới

(MobileWorld.vn) – Nhóm Công tác kỹ thuật về Hiệu quả Năng lượng của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (viết tắt là VEPG) đã có phiên họp đầu tiên trong giai đoạn mới đã diễn ra vào ngày 12, 13 tháng 5 tại thành