tống tiền

Thời đại phần mềm tống tiền: Số sự cố nhắm vào các mục tiêu quan trọng năm 2020 đã tăng gấp 8 lần so với 2019

(MobileWorld.vn) – Từ năm 2019 đến năm 2020, số lượng người dùng bị tấn công bởi phần mềm tống tiền có mục tiêu – loại mã độc được sử dụng để tống tiền các mục tiêu nổi bật, chẳng hạn như các tập đoàn, các