không quảng cáo

Điều gì xảy ra khi bạn trả phí để không phải xem quảng cáo trên Facebook và Instagram?

Người dùng tại một số quốc gia ở châu Âu đã có thể lựa chọn đăng ký dịch vụ không quảng cáo trên Facebook và Instagram với một khoản phí mỗi tháng. Meta – công ty mẹ của Facebook và Instagram – đã công bố gói đăng ký không quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội của mình.…