Digiworld

Khai trương Xiaomi Zone – cửa hàng Xiaomi chính hãng thứ 5 được vận hành bởi Digiworld tại Việt Nam

(MobileWorld.vn) – Tiếp nối thành công trong xây dựng và phát triển hệ thống Xiaomi Store chính hãng tại Việt Nam, ngày 09 tháng 01 năm 2022, Công ty Cổ phần Thế Giới Số – Digiworld chính thức khai trương Xiaomi Zone tại Vạn Hạnh