di động 2G

Ngừng phát sóng phục vụ điện thoại 2G từ ngày 16/9/2024

Bộ TT-TT vừa công bố lộ trình dừng công nghệ di động 2G tại Việt Nam. Theo đó, từ ngày 16-9-2024, hệ thống 2G sẽ ngừng phục vụ các thuê bao sử dụng máy điện thoại 2G-Only Căn cứ Thông tư số 03/2024 và Thông tư số 04/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT), Bộ vừa công bố…