tài khoản trực tuyến

Đừng đặt mật khẩu dưới đây, tin tặc bẻ khoá chỉ trong “nốt nhạc”

Hàng triệu người dùng đã và đang tiếp tục đặt các mật khẩu mà tin tặc (hacker) có thể dễ dàng bẻ khoá, xâm nhập tài khoản trực tuyến chỉ trong “nốt nhạc”. Công ty cung cấp công cụ quản lý mật khẩu NordPass vừa công bố danh sách mật khẩu dễ bẻ khóa năm 2023. Hãng cho biết mật…