HISSC sẵn sàng đồng hành cùng thành phố thông minh Thủ Đức

(MobileWorld.vn) – Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 26/5 đến 28/5/2022, Công ty Cổ phần dịch vụ an toàn thông tin thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt HISSC) tham dự Triển Lãm Quốc Tế Đô Thị Thông Minh Châu Á Tại Việt Nam 2022, với chủ đề Thành phố Thủ Đức với định hướng xây dựng và phát triển thành phố thông minh, được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn – SECC, số 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Triển lãm Quốc Tế Đô Thị Thông Minh Châu Á Tại Việt Nam 2022 do Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức tổ chức cùng Hội tin học Tp. Hồ Chí Minh. HISSC vinh dự được tham gia tài trợ cho triễn lãm lần này, đồng thời tham dự thảo luận tại buổi Hội thảo ngày 27/05/2022 với Tham luận: Đảm bảo An toàn thông tin cho Thành phố thông minh.

Ngoài việc sử dụng các giải pháp công nghệ thông minh trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng trọng yếu thì thành phần quan trọng hàng đầu là đảm bảo An toàn thông tin cho các hạ tầng ấy. Công ty Cổ phần Dịch vụ An toàn thông tin Thành phố Hồ Chí Minh (HISSC) đã thành lập theo Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 02/04/2019 của UBND Tp.Hồ Chí Minh, một trong bốn trụ cột thuộc “Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020 và tầm nhìn 2025”. Với nhiệm vụ giám sát, phòng ngừa và ứng cứu sự cố về An toàn thông tin 24/7 cho các Sở ban ngành tại quận huyện, thành phố Thủ Đức và các doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn thành phố và mở rộng trên cả nước, HISSC sẵn sàng đồng hành cùng thành phố Thủ Đức trong từng chặng đường Xây dựng Thành phố Thông Minh.

HISSC hiện là nhà cung cấp toàn diện các dịch vụ chống lại mối đe dọa mất An toàn thông tin, kiểm tra và đánh giá An toàn thông tin định kỳ đảm bảo tính bảo mật thông tin một cách nhất quán và liên tục.

Cũng trong buổi Hội thảo này, ông Lê Minh Tuấn – Phó Tổng Giám Đốc của HISSC đã có phát biều: “Với nhiệm vụ giám sát, phòng ngừa và ứng cứu sự cố về An toàn thông tin 24/7 cho các Sở ban ngành tại quận huyện, thành phố Thủ Đức và các doanh nghiệp tổ chức trong địa bàn thành phố, mở rộng trên cả nước, HISSC sẵn sàng đồng hành cùng thành phố Thủ Đức trong từng chặng đường Xây dựng Thành phố Thông Minh.

Buổi triển lãm được kỳ vọng là tiền đề để xây dựng những sự kiện thường niên uy tín trong khu vực, mang tầm quốc tế về đô thị thông minh.