Bảo mật

Kaspersky trao đổi về sự chuyển dịch của tiền điện tử tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương

(MobileWorld.vn) – Sự kiện Cybersecurity Weekend lần thứ 7 do Kaspersky tổ chức tập trung thảo luận chi tiết về thái độ, thói quen của người dùng dịch vụ thanh toán trực tuyến đang ngày càng gia tăng trong khu vực. Thanh toán điện tử,