Hướng Dẫn Cài đặt GPRS Beeline!

Thảo luận trong 'Beeline - GTel' bắt đầu bởi mrboolove, 21/09/2009.

 1. Offline

  mrboolove Searching...

  Số bài viết:
  1.481
  Đã được thích:
  4.275
  Đây là cấu hình GPRS mạng Beeline cho tất cả các đời máy.Hiện tại chưa hỗ trợ cấu hình tự động!:) (5vnd/kb)
  Cài đặt APN Internet (Điểm truy cập internet)

  - Account name: Internet

  - Homepage: bất kì

  - Username: để trống

  - Password: để trống

  - Use preferred access point: No

  - Access point setting:
  + Proxy: off/ disable
  + Data bearer: GPRS/ packet data
  + Bearer setting: để trống

  - Access point: internet

  - Authentication: chọn “normal”

  - User name: để trống
  - Password: để trống


  - Tên tài khoản: Internet

  - Trang chủ: bất kì

  - Tên người dùng: để trống

  - Mật khẩu: để trống

  - Chọn điểm truy cập ưu tiên: không

  - Cài đặt điểm truy cập:
  + Proxy: tắt
  + Sóng mang: GPRS/ packet data
  + Cài đặt sóng mang: để trống

  - Điểm truy cập: internet

  - Nhận thực: bình thường

  - Tên người dùng: để trống
  - Mật khẩu: để trống

  Cài đặt APN WAP (Điểm truy cập WAP)

  - Account name: G-Tel Wap

  - Homepage: bất kì

  - User name: để trống

  - Password: để trống

  - Access point setting:

  + Proxy: on/ enable

  + Proxy address: 10.16.70.199

  + Proxy port: 8080

  + Data bearer: GPRS/ packet data

  + Bearer setting: để trống

  - Access point: wap

  - Authentication: chọn “normal”

  - User name: wap
  - Password: wap


  - Tên tài khoản: G-Tel Wap

  - Trang chủ: bất kì

  - Tên người dùng: để trống

  - Mật khẩu: để trống

  - Cài đặt điểm truy cập:

  + Proxy: bật

  + Địa chỉ proxy: 10.16.70.199

  + Cổng proxy: 8080

  + Sóng mang: GPRS/ packet data

  + Cài đặt sóng mang: để trống

  - Điểm truy cập: wap

  - Nhận thực : bình thường

  - Tên người dùng: wap
  - Mật khẩu: wap

  Nokia 3110
  Menu/ Service/ Setting/ Connection setting (lưu ý mục này có máy có, có máy không)/ Edit active service settings. Xuất hiện các mục sau:

  - Setting name: Gtel Internet

  - Homepage: any

  - Session mode: Permanent

  - Connection security: off

  - Data bearer: GPRS

  - IP address: để trống

  - Access point name: để trống

  - Authentication: chọn “Normal”

  - Login Type: Automatic

  - User name: để trống

  - Password: để trống

  Bấm “back” về đến màn hình chính thì yêu cầu khách hàng tắt nguồn đi khởi động lại và truy cập bằng cách bấm và giữ phím số “0”.

  Menu/Dịch vụ/Cài đặt/Cài đặt kết nối (lưu ý mục này có máy có, có máy không)/ Sửa cài đặt dịch vụ hiện thời xuất hiện các mục sau:

  - Tên cài đặt : Gtel Internet

  - Trang chủ: http://m.beeline.vn

  - Kiểu kết nối: nối liên tục

  - Kết nối an toàn: tắt

  - Sóng mang: GPRS

  - Điểm truy cập:

  - IP:

  - Kiểu xác nhận: bình thường

  - Kiểu login: tự động

  - Tên người dùng: để trống

  - Mật khẩu: để trống

  Bấm phím “trở về" về đến màn hình chính thì yêu cầu khách hàng tắt nguồn đi bật lại truy cập bằng cách bấm và giữ phím số “0”.

  Samsung X680
  Vào Browser / Browser settings / Option / Add new hoặc Edit:
  - Profile name (Tên cấu hình ) : GTEL Internet
  - Home URL( Trang chủ): http://m.beeline.vn
  - Proxy : để trống ( không tích vào ô vuông)
  - Bearer( Kênh) : chọn GPRS
  - Bỏ qua các mục còn lại tìm luôn đến mục:
  Advance setting (cài đặt nâng cao):
  + APN: v-internet
  + Login ID: để trống
  + Password: để trống
  Sau đó chọn Save (góc trái màn hình).
  Bấm Save (góc trái màn hình) để lưu lại cấu hình vừa tạo.
  Chọn GTEL WAP >> chọn Active. Thấy có đánh dấu dịch vụ cạnh chữ GTEL WAP là được
  Vào Trình duyệt > Cài đặt trình duyệt > Lựa chọn > Thêm mới hoặc sửa:
  - Tên cấu hình : GTEL Internet
  - Trang chủ: http://m.beeline.vn
  - Proxy : để trống ( không tích vào ô vuông)
  - Sóng mang : chọn GPRS
  - Bỏ qua các mục còn lại tìm luôn đến mục:
  Cài đặt nâng cao:
  + APN: v-internet
  + Login ID: để trống
  + Mật khẩu: để trống
  Sau đó chọn Lưu (góc trái màn hình).
  Bấm Lưu (góc trái màn hình) để lưu lại cấu hình vừa tạo.
  Chọn GTEL WAP >> chọn Mở/ Bật. Thấy có đánh dấu dịch vụ cạnh chữ GTEL WAP là được

  Các loại máy MP4 – 2 SIM – Xuất xứ Trung Quốc
  Tạo cấu hình (profile)
  *Menu > Service > Account data > GPRS > lựa chọn 1 cấu hình > Edit:
  - Account name: Gtel
  - APN: Internet
  - User name: để trống
  - Password: để trống
  - Authentication type: chọn “normal”


  Cài đặt WAP
  *Menu > Service > Wap > Setting > chọn SIM > Edit > Chọn SIM > Chọn cấu hình Gtel > Edit:
  - Change name: Gtel
  - Homepage: bất kỳ
  - Data account: Gtel
  - Connection type: http
  + proxy address: 000.000.000.000
  + proxy port: 9201
  - User name: để trống
  - Password: để trống
  Bấm “Xong” 2 lần chọn “Save” > Lựa chọn “Kích hoạt cài đặt sẵn”


  Tạo cấu hình (profile)
  *Vao danh muc > Dịch vụ > Dữ liệu tài khoản > GPRS > Chọn 1 cấu hình bất kỳ > Sửa:
  - Tên tài khoản: GTel
  - APN: Internet
  - Tên người dùng: để trống
  - Mật khẩu: để trống
  - Kiểu Auth: bình thường

  Cài đặt WAP
  *Vào Danh muc > Dịch vụ > Wap > Cài đặt > chọn SIM > chỉnh cài đặt sẵn > chọn SIM cài đặt > lựa chọn cài đặt sẵn GTel > chỉnh cài đặt sẵn:
  - Đổi tên: Gtel
  - Trang chủ:
  - Tài khoản dữ liệu: Gtel
  - Kiểu kết nối: http
  + Địa chỉ proxy: 000.000.000.000
  + Cổng proxy: 9201
  - Tên người dùng: để trống
  - Mật khẩu: để trống

  Bấm “Xong” 2 lần chọn “Save” > Lựa chọn “Kích hoạt cài đặt sẵn”


  Motorola V3i
  Menu > web access > web:
  - Name: bất kỳ

  - Homepage: bất kỳ

  - Service type 1: HTTP

  - Port IP 1: để trống

  - Port: 9201

  - Time out: 5 phút

  - GPRS APN: bất kỳ nhưng không để trống

  - User name: bất kỳ
  - Password: bất kỳ

  Danh mục > Truy cập web > web:

  - Tên: bất kỳ

  - Trang chủ: bất kỳ

  - Dịch vụ loại 1: HTTP

  - Cổng IP 1: để trống

  - Cổng: 9201

  - Thời gian chờ: 5 phút

  - GPRS APN: bất kỳ nhưng không để trống

  - Tên người dùng: bất kỳ
  - Mật khẩu: bất kỳ

  Mobell M590 – 2 SIM  Tạo thông tin profile

  Danh mục chính > Dịch vụ mạng > Số liệu tài khoản > GPRS, cho profile nào còn trống, ví dụ GPRS 3 > sửa:

  - Tên tài khoản: Beeline wap

  - APN: wap

  - Tên người dùng: wap

  - Mật khẩu: wap

  - Kiểu Auth: bình thường

  Cấu hình WAP

  *Danh mục chính > Dịch vụ mạng > WAP > Cài đặt > Chọn SIM (chọn Sim Beeline), ví dụ là SIM2

  *Danh mục chính > Dịch vụ mạng > WAP > Cài đặt > Chỉnh cài đặt có sẵn:
  - Chọn SIM2
  - Chỉnh cài đặt có sẵn
  + Đổi tên cài đặt sẵn: Beeline wap
  + Trang chủ: bất kỳ
  + Số liệu tài khoản: Beeline wap
  + Kiểu kết nối: wap
  [IMG] Địa chỉ IP: 010.016.070.199
  [IMG] An ninh: bật
  --->Nếu chọn kiểu kết nối là http:
  [IMG] Địa chỉ IP: 010.016.070.199
  [IMG] Proxy 8080
  + Tên người dùng: wap
  + Mật khẩu: wap
  + Nhấn thoát để trở lại: Beeline wap
  + Nhấn “Kích hoạt cài đặt sẵn”
  Ấn thoát 3 lần sau đó thử duyệt web

  O2Z
  Menu/ O2/ Setting/ Bearer Setting/ GPRS/ Chọn một cấu hình bất kỳ bấm Option chọn Edit

  - Account name: Gtel

  - APN: internet

  - Username: để trống

  - Password: để trống

  - Auth. Type: Chọn Normal
  Chọn Save lưu tất cả các cài đặt.

  Trở về mục Menu/ O2/ Setting/Profile sửa một cấu hình bất kỳ chọn Edit

  - Name: Gtel

  - Homepage: http://m.beeline.vn

  - Bearer setting: chọn GPRS/ chọn Gtel

  - Conn. Type: HTTP

  - Proxy Address: 000.000.000.000

  - Proxy Port: 9201 hoặc 8080 đều được.
  Chọn Save
  Chọn Active. Bên cạnh chữ Gtel có dấu tròn tích mầu đen. Quay lại màn hình chính truy cập web bình thường

  Danh muc > O2 > cài đặt > cài đặt sóng mang > GPRS > chọn 1 cấu hình bất kì > Sửa

  - Tên tài khoản: Gtel

  - APN: internet

  - Tên người dùng: để trống

  - Mật khẩu: trống

  - Loại Auth.: Chọn “Bình Thường”
  Chọn lưu tất cả các cài đặt.

  Danh mục / O2/ Cài đặt /Cấu hình > sửa một cấu hình bất kỳ chọn sửa

  - Tên: Gtel

  - Trang chủ: http://m.beeline.vn

  - Cài đặt sóng mang: chọn GPRS/ chọn Gtel

  - Loại kết nối: HTTP

  + Địa chỉ Proxy: 000.000.000.000

  + Cổng Proxy: 9201 hoặc 8080 đều được.
  Chọn lưu
  Chọn kích hoạt. Bên cạnh chữ Gtel có dấu tròn tích mầu đen. Quay lại màn hình chính truy cập web bình thường

  (nguồn :beeline.vn)


 2. Offline

  lovemylove Active Member

  Số bài viết:
  213
  Đã được thích:
  38
  Có ai test thử chưa? tốc độ và tính ổn định thế nào nhỉ?
 3. Offline

  mrboolove Searching...

  Số bài viết:
  1.481
  Đã được thích:
  4.275
  Tốc độ tùy vùng sử dụng.Hệ thống mới chính thức ra mắt nên chưa ổn định lắm.Mạng tây,trừ tiền tây =))
 4. Offline

  mrdarink Banned Member

  Số bài viết:
  3
  Đã được thích:
  1
  Trả lời: Hướng Dẫn Cài đặt GPRS Beeline!

  Cài đặt GPRS tự động tất cả các mạng
  Cài đặt GPRS tự động mạng viettel
  Cài đặt GPRS tự động mạng vinaphone
  Cài đặt GPRS tự động mạng mobiphone
  Cài đặt GPRS tự động mạng beeline
  Cài đặt GPRS tự động mạng evntelecom
  [IMG]


  SOẠN TIN : G7D gửi 8785 để cài tự động bạn nhé  GPRS là dịch vụ vô tuyến gói tổng hợp - General Packet Radio Service
  Với GPRS điện thoại của bạn có thể truy nhập mạng truyền số liệu với tốc độ 171,2 kbit/s. Khi sử dụng GPRS để truyền thông tin bạn chỉ phải trả cước theo khối lượng DỮ LIỆU gửi/nhận, không theo số lượng thời gian kết nối mạng như cách truyền thông tin khác.
  EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution) là thế hệ mới của mạng GSM, cho phép cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu nhanh gấp 3 lần công nghệ GPRS EDGE được biết đến như một công nghệ mạng thế hệ 2.75G (GSM là 2.0G, GPRS là 2.5G), là công nghệ nối tiếp để chuẩn bị lên 3G
  Khi kết nối vào mạng, nếu ĐTDĐ hỗ trợ EDGE và mạng đã phủ sóng EDGE (Vina, Mobi, Viettel đã triển khai dịch vụ này) thì ĐTDĐ sẽ được kết nối internet bằng EDGE, màn hình sẽ hiện chữ E. Nếu kết nối GPRS, màn hình hiện chữ G. Như vậy, G hay E là do máy (hỗ trợ) và mạng (phủ sóng) quyết định, không thể cấu hình bằng tay

Chia sẻ trang này