[Hot] Cách viết "tắt" chữ Việt không dấu

Thảo luận trong 'Cuộc sống Online' bắt đầu bởi phamdungtc, 30/07/2013.

 1. Offline

  phamdungtc Thành viên của năm

  Số bài viết:
  3.386
  Đã được thích:
  2.060
  Viết tắt chữ Việt không dấu trên ĐTDĐ, hoặc khi chat, nay đã trở thành chuyện phổ biến với nhiều người. Đó là một trào lưu sẽ không dừng lại, cho dù có nhiều quan ngại nó sẽ ảnh hưởng đến sự trong sáng của tiếng Việt.


  [IMG]
  Vấn đề là phải học cách thông minh nhất, khi phải... "Sống chung với chữ Việt không dấu".
  Để giúp viết nhanh chữ Việt không dấu trong tin nhắn, chat, v.v…, bài này trình bày hai loại viết tắt chữ Việt:
  - Viết tắt tự tạo.
  - Viết tắt theo qui luật chung.
  Ai kết hợp được hai loại viết tắt ấy, sẽ tiết kiệm được thì giờ khi gởi tin nhắn, chat,…

  Viết tắt tự tạo
  Viết tắt tự tạo là hành vi rất phổ biến khi nhiều người sử dụng điện thoại di động, hoặc khi ở các phòng chat. Cách viết tắt loại này không theo một qui luật chung nào.
  Vài ví dụ viết tắt tự tạo:Ta dễ dàng tìm thấy nhiều ví dụ khi gõ hàng chữ, như “viet tattrong ngon ngu chat va tin nhan” vào Google Search trên internet. Sau đây là một số ví dụ viết tắt tự tạo, trích từ các mạng:
  “M co dj choi o? If dj, lay cho N cun gtrinh. O ranh thi thoi.” (Em có đi chơi không? Nếu đi, lấy cho anh cuốn giáo trình. Không rảnh thì thôi).
  “Mog rag e se hiu! A wen, e bun ngu ch? Bi h hon 12h rui do.”(Mong rằng em sẽ hiểu! Anh quên, em buồn ngủ chưa? Bây giờ hơn 12 giờ rồi đó).
  “Bit rui, e doi tn cua a” (Biết rồi, em đợi tin nhắn của anh).
  “ntn rui?” (như thế nào rồi?).
  “Chi ui! Chu e wa do ru tui min di uog nc lun thui! Se zui lem do!” (Chị ơi! Chờ em qua đó rồi tụi mình đi uống nước luôn thôi! sẽ vui lắm đó!).
  “Trui ui, lam j ma cac chi iu qui jan ju the? Bi h e moi roi khoi juog. Nhug chu e mut chut thui ma, e din day!”. (Trời ơi, làm gì mà các chị yêu quí giận dữ thế? Bây giờ em mới rời khỏi giường. Nhưng chờ em một chút thôi mà, em đến đây!).
  Xem các ví dụ trên, ta thấy ngôn ngữ chat là sự “biến hóa” tuỳ tiện của tiếng Việt.
  Ví dụ:
  - “đi” thành “dj”.
  - “không” thành “0”, “ko”, “k”, “kh”, “kg”,...
  - “bây giờ” thành “bi h”.
  - “biết rồi” thành “bit rui”.
  - “như thế nào” thành “ntn”.
  - Chữ “qu” thành “w”.
  - Chữ ““gì” thành “j”.
  - Chữ “ơ” thành “u”.
  - Chữ “ô” thành “u”.
  - Chữ “ă” thành “e”.
  - Chữ “ng” ở cuối thì chỉ còn chữ “g”.
  - M = E = em.
  - N = A = anh.
  - Chèn tiếng Anh vào, như: if = nếu, U = you = bạn,…
  Nói chung, các bạn trẻ thích cách dùng các chữ trên vì ngộ ngộ, lạ và rất “xì-tin” (style). Hơn nữa, khi dùng những chữ kiểu này trong điện thoại sẽ hạn chế số lần nhấn vào bàn phím, cũng như tiết kiệm ký tự.
  Ví dụ, khi muốn nhắn chữ “Đi” trong điện thoại, phải nhấn số 3, rồi ba lần số 4 thì bây giờ chỉ cần nhấn số 3 và số 5 là có được chữ “Dj” nhanh chóng mà người nhận vẫn hiểu được ta đang nói gì.
  Chèn tiếng nước ngoài: Chỉ cần gõ “viet tat tieng anh trong sms chat email” vào Google Search, hoặc vào mạng http://abbreviations.com, bạn sẽ tìm thấy các bảng liệt kê hàng ngàn cách viết tắt các từ tiếng Anh thường dùng trong tin nhắn SMS, chat, email, Twitter, v.v…
  Ví dụ, các tin nhắn ngắn gọn chèn tiếng Anh khá thông dụng như sau:
  - “2day U co ranh o?” (Hôm nay bạn có rảnh không?).
  - “I nho. Thanks U da nhac!” (Tôi nhớ. Cảm ơn bạn đã nhắc!).
  - “g9” = “goodnight” = chúc ngủ ngon.
  - “2day” = “today” = hôm nay.
  - “2nite” = “tonight” = tối nay.
  - v.v.…
  Ưu điểm và hạn chế của viết tắt tự tạo: viết được rất ngắn một số chữ thường dùng, như ví dụ “không” thành “0”, “ko”, “k”, “kh”, “kg”. Giữa tôi và bạn A, ký hiệu 0, ko, k, kh hoặc kg sẽ mang ý nghĩa là "không", nhưng có thể giữa tôi và bạn B và C thì k lại có nghĩa là “Ok”, kk có nghĩa là "very good,…”.
  Hạn chế của viết tắt tự tạo là:
  Viết tắt theo qui luật chung
  Điểm mạnh của cách viết tắt theo qui luật chung là viết tắt được rất nhiều chữ. Ví dụ, nếu thuộc lòng hai qui ước chung là “K thay cho KH”,“bỏ bớt N ở phụ âmcuối chữ NG”, tacó thể đọc ngay các chữ “kôg ká ki mag trog lòg nhữg …” là “không khá khi mang trong lòng những…”.

  1. Viết tắt chữ không dấu:
  Xin đọc các cách viết tắt từ trên xuống dưới vì chúng có quan hệ nối tiếp. Hiểu xong phần trên, bạn mới hiểu được chính xác phần dưới.

  1.1. Phụ âm đầu chữ(chín qui ước):
  F thay PH (vd: fai = phai).
  C thay K (vd: ce = ke, cim = kim).
  K thay KH (vd: ki ko kan = khi kho khan).
  Z thay D (vd: zu zi = du di, zo zự = do dự).
  D thay Đ (vd: di dâu dó = đi đâu đó, zo dó = do đó).
  J thay GI (vd: ju jn jay j = giu gin giay gi).
  G thay GH (vd: ge = ghe, gi = ghi).
  NG thay NGH (vd: nge = nghe, ngi = nghi).
  Q thay QU (vd: qay qan = quay quan, qe qan = que quan, qet = quet).

  1.2. Phụ âm cuối chữ(ba qui ước):
  G thay NG (vd:xoog = xoong, kog mog = khong mong).
  H thay NH (vd:hoah = hoanh, hueh = huenh, bah = banh).
  K thay CH (vd:hoak = hoach, nguek = nguech, sak = sach).

  1.3. Y và Uy (ba qui ước):
  I thay Y (vd: i ta = y ta, li tri = ly tri, li tak = ly tach
  Ngoại trừ: Vần AY vẫn là AY (vd: ngay ay = ngay ay).
  Y thay UY (vd: thy = thuy, byt = buyt, sy ngi = suy nghi).

  1.4. Vần không dấu “Nguyên âm ghép + chữ cái”
  Trong đó, năm vần: oong, oanh, uenh, oach, uech, đã được viết tắt là oog, oah, ueh, oak, uek như vừa trình bày ở trên.
  Còn lại 39 vần:
  - UA: uat,uan, uang, uay.
  - OE: oet, oen, oem, oeo.
  - IE: iet, iep, iec, ien, iem, ieng, ieu.
  - YE: yet, yen, yem, yeng, yeu.
  - OA: oat, oap, oac, oan, oam, oang, oai, oay, oao.
  - UO: uot, uop, uoc, uon, uom, uong, uoi, uou.
  - UYE: uyet, uyen.
  A = ua
  E = oe
  I = ie, ye
  O = oa (ngoại lệ: A = oa cho riêng vần “oay”)
  U = uo
  Y = uye

  Thay chữ cái cuối bằng một chữ cái khác, theo tám qui ước sau:
  D = t
  F = p
  S = c
  L= n
  V = m
  Z = ng
  J = i, y
  W = o, u

  - ad, al, az, aj … (uat, uan, uang, uay).
  - ed, el, ev, ew … (oet, oen, oem, oeo).
  - id, if, is, il, iv, iz, .... iw … (iet, iep, iec, ien, iem, ieng, ieu).
  - id, il, iv, iz, .... iw … (yet, yen, yem, yeng, yeu).
  - od, of, os, ol, ov, oz, oj, aj, ow… (oat, oap, oac, oan, oam, oang, oai, oay, oao).
  - ud, uf, us, ul, uv, uz, uj, uw … (uot, uop, uoc, uon, uom, uong, uoi, uou).
  - yd, yl… (uyet, uyen).
  AD = uat (vd: kad = khuat, lad = luat).
  AL= uan (vd:kal = khuan, tal = tuan).
  AZ= uang (vd:bag kaz = bang khuang).
  AJ = uay (vd:kay koa = khuay khoa) 4

  ED = oet (vd:ked = khoet, loe led = loe loet).
  EL = oen (vd:hel = hoen).
  EV = oem (vd:ngev ngev = ngoem ngoem).
  EW = oeo (vd:ngew = ngoeo) 4+4=8

  ID= iet, yet (vd: fid = phiet, id = yet, kid = khiet, zid = diet). ....
  IF = iep (vd: dif = điep, kif = khiep, ngif = nghiep, zif = diep).
  IS = iec (vd: tis = tiec, vis = viec).
  IL = ien, yen (vd: fil = phien, il = yen, qil lyl = quien luyen).
  IV = iem, yem (vd: fiv = phiem, iv = yem, ngiv = nghiem, ziv).

  2. Viết tắt chữ có dấu
  Những ai thích tạo một phong cách mới khi viết tắt chữ có dấu, xin mời đọc bài Tốc ký chữ Việt ở đường dẫn http://chuvietnhanh.sf.net/TocKyChuViet.htm.
  Cách viết tắt chữ có dấu cũng theo phương thức tựa như cách viết tắt chữ không dấu.

  Theo echip.com.vn


  LeDuy, SiyioWhy Why thích bài này.
 2. Offline

  End ☞Kế Thúc ☠ Bắt Đầu☜

  Số bài viết:
  2.598
  Đã được thích:
  1.036
  Xin lỗi bạn?nhưng mọi diễn đàn đều cấm viết không dấu với ngôn ngữ teen kiểu trên ạ? =))
  L.H.T_Tampeo thích bài này.
 3. Offline

  phamdungtc Thành viên của năm

  Số bài viết:
  3.386
  Đã được thích:
  2.060
  Cái này là khi nhắn tin ở trên ĐIỆN THOẠI VÀ KHI CHÁT mà bà chị???
  "Viết tắt chữ Việt không dấu trên ĐTDĐ, hoặc khi chat"
  Chứ có hướng dẫn viết trên diễn đàn đâu
  L.H.T_Tampeo thích bài này.
 4. Offline

  Thanghg9x Member

  Số bài viết:
  66
  Đã được thích:
  11
  Mình gét cái thể loại chữ đó. Phải giữ bản sắc VN chứ? Viết như thế này tuy nhanh nhưng người nước ngoài nhìn vào chắc không biết là chữ VN đâu. Tốt nhất là không nên dùng kiểu chữ viết tắt tự tạo nữa.
 5. Offline

  taychoi_hd Moderator^^

  Số bài viết:
  5.499
  Đã được thích:
  3.273
  Anh cũng không thích kiểu ngôn ngữ teen này. Nhắn tin kiểu này muốn đập điện thoại luôn =)) ,không like, :D
 6. Offline

  phamdungtc Thành viên của năm

  Số bài viết:
  3.386
  Đã được thích:
  2.060
  Ông anh già rồi :)) so với tuổi teen bây giờ :)
 7. Offline

  Mr_cuong Thành viên của năm

  Số bài viết:
  910
  Đã được thích:
  639
  Bà cô ở nhà hay mắng máy đứa cháu, lâu lâu bà lại gặp tôi và than phiền sau đó là nhờ dịch hộ mấy tin nhắn mà bọn nó gởi cho bà. Sau khi một hồi căn nảo dịch bà ấy ồ lên.
  Oh. Hóa ra là nó nói thế. Không hiểu nó viết gì tao đọc chả ra.
  Nhiều lần bà nhắc nhở nhưng có đứa nào chịu nghe. Chắc bấm quen tay rồi.
  Do lên mạng nhiều nên tôi cuzng có một ít kiến thức về cái gọi là "ngôn ngữ teen" nên thỉnh thoảng bà lại mang đt đến nhờ tôi dịch hộ.
  Cứ như dịch tiếng Anh.
  LeDuy thích bài này.
 8. Offline

  End ☞Kế Thúc ☠ Bắt Đầu☜

  Số bài viết:
  2.598
  Đã được thích:
  1.036
  đính chính mình là boy.
  Cũng thế hệ 9x nhưng chúa ghét thể loại nt,...kiểu trên?nhiều lúc nó gây hiểu nhầm và khó hiểu?
  taychoi_hd thích bài này.
 9. Offline

  phamdungtc Thành viên của năm

  Số bài viết:
  3.386
  Đã được thích:
  2.060
  oke em đồng ý với "bà chị" à quên ông anh :D vấn đề này, nhiều khi em nhắn tin về cho đứa em gái ở nhà không dịch được gì cả :))
 10. Offline

  End ☞Kế Thúc ☠ Bắt Đầu☜

  Số bài viết:
  2.598
  Đã được thích:
  1.036
  thôi cũng không ở đây đôi co với bạn nữa?
  Nói chung là chúng không được hoan nghênh tại diễn đàn, đời thực cũng vậy.
 11. Offline

  phamdungtc Thành viên của năm

  Số bài viết:
  3.386
  Đã được thích:
  2.060
  oke em post ở đây không phải là để mọi người học và làm theo. Mà để cho mọi người biết được cách nói chuyện cảu giới trẻ bây giờ, rồi để ý tới con em mình mà dạy chúng nó thôi :P
  LeDuy thích bài này.
 12. Offline

  emtrungwe .:. Dark Soul .:.

  Số bài viết:
  3.164
  Đã được thích:
  1.592
  Còn mình ghét nhất nt với ai mà tối ngày cứ uk uk uk uk.... Đập đt luôn =))
 13. Offline

  phamdungtc Thành viên của năm

  Số bài viết:
  3.386
  Đã được thích:
  2.060
  như vậy thì tức chết mất luôn :D 1...2.....3......choang...choang tan cái điện thoại và đi mua cái khác :))
 14. Offline

  No95FA Member

  Số bài viết:
  44
  Đã được thích:
  0
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D Ngôn ngữ @ :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 15. Offline

  moneyslove Active Member

  Số bài viết:
  67
  Đã được thích:
  4
  =)) dạy nhau teen code à.
 16. Offline

  saochoi Active Member

  Số bài viết:
  477
  Đã được thích:
  119
  Nếu có thể, hãy viết tiếng Việt có dấu, người đọc sẽ cảm thấy được tôn trọng. Cách viết chữ cũng thể hiện 1 phần tính cách con người.
 17. Offline

  moneyslove Active Member

  Số bài viết:
  67
  Đã được thích:
  4
  cái này thì chịu đấy.
 18. Offline

  dmlo New Member

  Số bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Bài này hay quá. Cảm ơn phamdungtc đã đăng bài ở đây.
 19. Offline

  Tăng Hải Active Member

  Số bài viết:
  45
  Đã được thích:
  2
  Mình nhắn tin khi nào cũng có dấu đầy đủ. Ghét mấy thể loại này. Dịch hộc máu mũi luôn :gach:
 20. Online

  LeDuy Đầu lạnh - Tim nóng

  Số bài viết:
  4.527
  Đã được thích:
  7.306
  Nghe em miêu tả mà mắc cười quá đi :))
  Thỉnh thoảng thấy trên FB, nó chụp hình nội dung tin nhắn mà mấy đứa teen xài ngôn ngữ kiểu này là anh đọc chả ra, mất thời gian khó qua cũng có khi không dịch được!

Chia sẻ trang này