[HELP] Đổi tên nick facebook chứa ký tự đặc biệt

Thảo luận trong 'Website yêu thích' bắt đầu bởi Vipboy37, 18/01/2013.

 1. Offline

  Vipboy37 Active Member

  Số bài viết:
  28
  Đã được thích:
  1
  Mình đang muốn đổi tên nick facebook chứa ký tự đặc biệt. ai đổi giúp mình được không. tên gì cũng được, miễn là đẹp tí. ai giúp được mình pm qua inbox, thanks


 2. Offline

  kaisoulpro •——»†…Ngôi Sao Đêm™…†

  Số bài viết:
  3.383
  Đã được thích:
  2.316
  2 năm trước thì đổi được, còn bây giờ thì không có cách nào đâu bạn.
  Vipboy37 thích bài này.
 3. Offline

  Vipboy37 Active Member

  Số bài viết:
  28
  Đã được thích:
  1
  vậy à . thế thôi. thak bạn nhé
 4. Offline

  Mr. Why .:.WhySoSerious.:.

  Số bài viết:
  5.852
  Đã được thích:
  2.618
  Bạn thử nhửng cái này xem
  ALT-0128 €
  ALT-0131 ƒ
  ALT-0134 †
  ALT-0135 ‡
  ALT-0136 ˆ
  ALT-0137 ‰
  ALT-0138 Š
  ALT-0139 ‹
  ALT-0140 Œ
  ALT-0142 ŽALT-0145 ‘ALT-0146 ’
  ALT-0147 “
  ALT-0148 ”
  ALT-0149 •
  ALT-0150 –
  ALT-0151 —
  ALT-0152 ˜
  ALT-0153 ™
  ALT-0154 š
  ALT-0155 ›
  ALT-0156 œ
  ALT-0158 ž
  ALT-0159 Ÿ
  ALT-0161 ¡
  ALT-0162 ¢
  ALT-0163 £
  ALT-0164 ¤
  ALT-0165 ¥
  ALT-0166 ¦
  ALT-0167 §
  ALT-0168 ¨
  ALT-0169 ©
  ALT-0170 ª
  ALT-0171 «
  ALT-0172 ¬
  ALT-0174 ®
  ALT-0175 ¯
  ALT-0176 °
  ALT-0177 ±
  ALT-0178 ²
  ALT-0179 ³
  ALT-0180 ´
  ALT-0181 µ
  ALT-0182 ¶
  ALT-0183 ·
  ALT-0184 ¸
  ALT-0185 ¹
  ALT-0186 º
  ALT-0187 »
  ALT-0188 ¼
  ALT-0189 ½
  ALT-0190 ¾
  ALT-0191 ¿
  ALT-0192 À
  ALT-0193 Á
  ALT-0194 Â
  ALT-0195 Ã
  ALT-0196 Ä
  ALT-0197 Å
  ALT-0198 Æ
  ALT-0199 Ç
  ALT-0200 È
  ALT-0201 É
  ALT-0202 Ê
  ALT-0203 Ë
  ALT-0204 Ì
  ALT-0205 Í
  ALT-0206 Î
  ALT-0207 Ï
  ALT-0208 Ð
  ALT-0209 Ñ
  ALT-0210 Ò
  ALT-0211 Ó
  ALT-0212 Ô
  ALT-0213 Õ
  ALT-0214 Ö
  ALT-0215 ×
  ALT-0216 Ø
  ALT-0217 Ù
  ALT-0218 Ú
  ALT-0219 Û
  ALT-0220 Ü
  ALT-0221 Ý
  ALT-0222 Þ
  ALT-0223 ß
  ALT-0224 à
  ALT-0225 á
  ALT-0226 â
  ALT-0227 ã
  ALT-0228 ä
  ALT-0229 å
  ALT-0230 æ
  ALT-0231 e
  ALT-0232 è
  ALT-0233 é
  ALT-0234 ê
  ALT-0235 ë
  ALT-0236 ì
  ALT-0237 í
  ALT-0238 î
  ALT-0239 ï
  ALT-0240 ð
  ALT-0241 ñ
  ALT-0242 ò
  ALT-0243 ó
  ALT-0244 ô
  ALT-0245 õ
  ALT-0246 ö
  ALT-0247 ÷
  ALT-0248 ø
  ALT-0249 ù
  ALT-0250 ú
  ALT-0251 û
  ALT-0252 ü
  ALT-0253 ý
  ALT-0254 þ
  ALT-0255 ÿ
  Vipboy37 thích bài này.
 5. Offline

  Vipboy37 Active Member

  Số bài viết:
  28
  Đã được thích:
  1
  Minh online bang dien thoai nen khong lam duoc ban ah
 6. Offline

  Mr. Why .:.WhySoSerious.:.

  Số bài viết:
  5.852
  Đã được thích:
  2.618
  Vậy bạn dùng Uc copy những kí tự ấy vào rồi khi nào đổi tên paste nó ra
 7. Offline

  paygate591 Thành viên của năm

  Số bài viết:
  2.123
  Đã được thích:
  802
  Theo mình không nên đổi (giả sử đổi được)
  vì như thế bạn khó bị gắn tag, khó tìm kiếm được bạn bè (vd người ta tìm nick bạn sẽ khó vì không biết gõ nick bạn), ...
 8. Offline

  vulongmk Member

  Số bài viết:
  66
  Đã được thích:
  6
  Chuyển sang ngôn ngữ tiếng anh rồi đổi nhé nhưng chữ cái đầu tiên phải viết in hoa vd:ä,å,ð...
  Vipboy37 thích bài này.
 9. Offline

  Vipboy37 Active Member

  Số bài viết:
  28
  Đã được thích:
  1
  Thank moi nguoi nhe ! de minh thu xem

Chia sẻ trang này