[Fshare] Tổng hợp link download bộ Windows và Office nguyên gốc từ Microsoft

Thảo luận trong 'System & Utilities' bắt đầu bởi kaisoulpro, 05/04/2014.

 1. Offline

  kaisoulpro •——»†…Ngôi Sao Đêm™…†

  Số bài viết:
  3.384
  Đã được thích:
  2.317
  Topic này sẽ tổng hợp link download các bộ Windows và Office nguyên gốc từ Microsoft cho các bạn tiện download và theo dõi. Ở đây có đầy đủ tất cả phiên bản Windows nguyên gốc từ XP đến Windows 8.1 và Office nguyên gốc từ 2003 đến 2013...

  [IMG]

  Folder tổng hợp: http://www.fshare.vn/folder/HFBZCG4RW/

  Detail:


  1. Office Standard Edition 2003 (English)
  Mã:
  File Name: en_office_2003_std.iso
  Languages: English
  SHA1: ce874450d291a1af05b5f87a90814ded3a87b734
  http://www.fshare.vn/file/T4SYCV4N9T/

  2. Office Professional Enterprise Edition 2003 (x86) - CD (English) (United States)
  Mã:
  File Name: en_office_professional_enterprise_edition_2003_united_states_x86_cd_489281.iso
  Languages: English
  SHA1: 4BEAC46AFD78EEA63856DAFE5D02F10A5F3F0BBB
  http://www.fshare.vn/file/TWMM28TF4T/

  3. Office Ultimate 2007 (x86) - DVD (English) (United States)
  Mã:
  File Name: en_office_ultimate_2007_united_states_x86_dvd_480625.iso
  Languages: English
  SHA1: 0DE28309816B9D93B70F99884FB847CC09812B06
  http://www.fshare.vn/file/TZY05BACMT/

  4. Office Standard 2007 (x86) - CD (English) (United States)
  Mã:
  File Name: en_office_standard_2007_united_states_x86_cd_483881.iso
  Languages: English
  SHA1: 42FC308B3044D2CCDF9AF03FBBD64FF530D51338
  http://www.fshare.vn/file/TBWM930KXT/

  5. Office Enterprise 2007 (x86) - CD (English) (United States)
  Mã:
  File Name: en_office_enterprise_2007_united_states_x86_cd_481472.iso
  Languages: English
  SHA1: C377A8EE2DAF8EB6D8307801E9DC4888E281D50D
  http://www.fshare.vn/file/TVWV56RVJT/

  6. Office Professional Plus 2007 (x86) - CD (English) (United States)
  Mã:
  File Name: en_office_professional_plus_2007_united_states_x86_cd_481425.iso
  Languages: English
  SHA1: 85ACD6CDD355C67FC114A071439C097EFCDDD331
  http://www.fshare.vn/file/TH018KVZ3T/

  7. Office Professional 2007 (x86) - CD (English) (United States)
  Mã:
  File Name: en_office__professional__2007_united_states_x86__cd_480201.iso
  Languages: English
  SHA1: 36BAB0313C52CB1AF3ECE520BEC344D27F97A23E
  http://www.fshare.vn/file/T4HZG9A9AT/

  8. Office Standard 2010 with Service Pack 1 (x86 and x64) - DVD (English)
  Mã:
  File Name: en_office_standard_2010_with_sp1_x86_x64_dvd_730335.iso
  Languages: English
  SHA1: 3F32FFA27E9721B8A97C9D27B1CE987D303160C6
  http://www.fshare.vn/file/T4JKRN7XAT/

  9. Office Professional Plus 2010 with Service Pack 1 (x86 and x64) - DVD (English)
  Mã:
  File Name: en_office_professional_plus_2010_with_sp1_x86_x64_dvd_730330.iso
  Languages: English
  SHA1: EAB2DB67774DA3A8136A38AECEF6AB8A2D365DEB
  http://www.fshare.vn/file/T94NSCGWWT/

  10. Office Professional Plus 2013 (x86 and x64) - DVD (English)
  Mã:
  File Name: en_office_professional_plus_2013_x86_x64_dvd_1135709.iso
  Languages: English
  SHA1: 422AEEEE73294E6A5B18AF5829A8219AEE2948BD
  http://www.fshare.vn/file/TQBDXYQ5CT/

  11. Windows XP Professional with Service Pack 3 (x86) - CD (English)
  Mã:
  File Name: en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_x14-80428.iso
  Languages: English
  SHA1: 1c735b38931bf57fb14ebd9a9ba253ceb443d459
  http://www.fshare.vn/file/TZS6Q4KH2T/

  12. Windows 7 Home Premium with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
  Mã:
  File Name: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x64_dvd_u_676549.iso
  Languages: English
  SHA1: 6C9058389C1E2E5122B7C933275F963EDF1C07B9
  http://www.fshare.vn/file/TSPCJQVJYT/

  13. Windows 7 Home Premium with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
  Mã:
  File Name: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x86_dvd_u_676701.iso
  Languages: English
  SHA1: 6071B4553FCF0EA53D589A846B5AE76743DD68FC
  http://www.fshare.vn/file/TC6YMC7X0T/

  14. Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
  Mã:
  File Name: en_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_676939.iso
  Languages: English
  SHA1: 0BCFC54019EA175B1EE51F6D2B207A3D14DD2B58
  http://www.fshare.vn/file/T6CTKF9NWT/

  15. Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
  Mã:
  File Name: en_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_677056.iso
  Languages: English
  SHA1: D89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE928
  http://www.fshare.vn/file/T4A8MF852T/

  16. Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
  Mã:
  File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.iso
  Languages: English
  SHA1: 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83
  http://www.fshare.vn/file/T32BGK7DMT/

  17. Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
  Mã:
  File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.iso
  Languages: English
  SHA1: 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657
  http://www.fshare.vn/file/T3APH73PKT/

  18. Windows 8 N (multiple editions) (x64) - DVD (English)
  Mã:
  File Name: en_windows_8_n_x64_dvd_916091.iso
  Languages: English
  SHA1: 774EE8E02E5473387DD3D3471D99E22B6DE5B2D5
  
  http://www.fshare.vn/file/TWHDDMMH7T/

  19. Windows 8 N (multiple editions) (x86) - DVD (English)
  Mã:
  File Name: en_windows_8_n_x86_dvd_916097.iso
  Languages: English
  SHA1: D61ABA4080FA2E3C580B85632D4318676262C0A1
  http://www.fshare.vn/file/TV1231W3KT/

  20. Windows 8 (multiple editions) (x64) - DVD (English)
  Mã:
  File Name: en_windows_8_x64_dvd_915440.iso
  Languages: English
  SHA1: 1CE53AD5F60419CF04A715CF3233F247E48BEEC4
  http://www.fshare.vn/file/T5R1G6HT0T/

  21. Windows 8 (multiple editions) (x86) - DVD (English)
  Mã:
  File Name: en_windows_8_x86_dvd_915417.iso
  Languages: English
  SHA1: 22D680EC53336BEE8A5B276A972CEBA104787F62
  http://www.fshare.vn/file/TAAF187KZT/

  22. Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1, VL Build (x64) - DVD (English)
  Mã:
  File Name: en_windows_server_2008_r2_with_sp1_vl_build_x64_dvd_617403.iso
  Languages: English
  SHA1: 7E7E9425041B3328CCF723A0855C2BC4F462EC57
  http://www.fshare.vn/file/TFMSNYHY0T/

  23. Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
  Mã:
  File Name: en_windows_server_2008_r2_with_sp1_x64_dvd_617601.iso
  Languages: English
  SHA1: D3FD7BF85EE1D5BDD72DE5B2C69A7B470733CD0A
  http://www.fshare.vn/file/TPQT65K1HT/

  24. Windows Server 2008 with Service Pack 2 (x64) - DVD (English)
  Mã:
  File Name: en_windows_server_2008_with_sp2_x64_dvd_342336.iso
  Languages: English
  SHA1: 34C7D726C57B0F8B19BA3B40D1B4044C15FC2029
  http://www.fshare.vn/file/TNQCB62PGT/

  25. Windows Server 2012 (x64) - DVD (English)
  Mã:
  File Name: en_windows_server_2012_x64_dvd_915478.iso
  Languages: English
  SHA1: D09E752B1EE480BC7E93DFA7D5C3A9B8AAC477BA
  http://www.fshare.vn/file/T6KPCF3BBT/

  26. Visio Professional 2013 (x86 and x64) - DVD (English)
  Mã:
  File Name: en_visio_professional_2013_x86_x64_dvd_1134691.iso
  Languages: English
  SHA1: 601A4D28B7EFA6DDC4E0505B658DD6B618A696B3
  http://www.fshare.vn/file/T5QSH7M3KT/

  27. Project Professional 2013 (x86 and x64) - DVD (English)
  Mã:
  File Name: en_project_professional_2013_x86_x64_dvd_1134695.iso
  Languages: English
  SHA1: 17E848B8D1F3246E2FBD86A2F3EEC4537D67B9C5
  http://www.fshare.vn/file/T6HPD3T77T/

  28. Office for Mac 2011 Home and Business 2011 with Service Pack 2 (Mac) - (English)
  Mã:
  File Name: en_office_for_mac_2011_home_and_business_2011_with_service_pack_2_838477.dmg
  Languages: English
  SHA1: 6CD1A7638AB420490DFDBD57F97FBCBE5A110296
  http://www.fshare.vn/file/TPS0JQHS1T/

  29. Windows 8 Final 32bit (26/10 - Language - US)
  Mã:
  Bản này mình Order, tự tay download và Upload lên cho ae.
  Ngôn ngữ là tiếng (English) (United States).
  Các bạn tải file iso về burn ra DVD để cài hoặc Upgrade 
  http://www.fshare.vn/file/TAHMFQ5KST/

  30. Windows Server 2012 VL (x64) - DVD (English)
  Mã:
  File Name: en_windows_server_2012_vl_x64_dvd_917758.iso
  Languages: English
  SHA1: 063BC26ED45C50D3745CCAD52DD7B3F3CE13F36D
  http://www.fshare.vn/file/TXP75M5VST/

  31. Windows 8 Final 64bit (26/10 - Language - US)
  Mã:
  Bản này mình Order, tự tay download và Upload lên cho ae.
  Ngôn ngữ là tiếng (English) (United States).
  Các bạn tải file iso về burn ra DVD để cài hoặc Upgrade 
  http://www.fshare.vn/file/TVZ399Q32T/

  32. Project Server 2013 (x64) - DVD (English)
  Mã:
  File Name: en_project_server_2013_x64_dvd_1123684.iso
  Languages: English
  SHA1: 8eedb193561e201e3fb8855ec5a6c0e97474ad6b
  http://www.fshare.vn/file/TCR78S6S5T/

  33. Lync Server 2013 (x64) - DVD (English)
  Mã:
  File Name: en_lync_server_2013_x64_dvd_1043673.iso
  Languages: English
  SHA1: 69D1B1C42C2580AFAB170B7AAF30EDC76401F9C6
  http://www.fshare.vn/file/T340BS7PKT/

  34. SharePoint Server 2013 (x64) - DVD (English)
  Mã:
  File Name: en_sharepoint_server_2013_x64_dvd_1121447.iso
  Languages: English
  SHA1: 7c0af157cf2e0c2ec5288e4c52d91cea86816010
  http://www.fshare.vn/file/T92SZ8KJTT/

  35. Windows Thin PC (x86) - DVD (English)
  Mã:
  File Name: en_windows_thin_pc_x86_697681.iso
  Languages: English
  SHA1: CC181653C1BAAF85337CDA069E35D0D94F99CCA9
  http://download.microsoft.com/download/C/D/7/CD789C98-6C1A-43D6-87E9-F7FDE3806950/ThinPC_110415_EVAL_x86fre.iso

  36. Windows 7 Professional with Service Pack 1, VL Build (x64) - DVD (English)
  File Name:
  Mã:
  en_windows_7_professional_with_sp1_vl_build_x64_dvd_u_677791.iso
  Languages: English
  SHA1: 708E0338D4E2F094DFEB860347C84A6ED9E91D0C
  http://www.fshare.vn/file/TKN8AA37BT/

  37. Windows 8 Enterprise (x86) - DVD (English)
  Mã:
  File Name: en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587.iso
  Languages: English
  SHA1: FEFCE3E64FB9EC1CC7977165328890CCC9A10656
  http://www.fshare.vn/file/TNPPGQPBQT/

  38. Windows 8 Enterprise (x64) - DVD (English)
  Mã:
  File Name: en_windows_8_enterprise_x64_dvd_917522.iso
  Languages: English
  SHA1: 4EADFE83E736621234C63E8465986F0AF6AA3C82
  http://www.fshare.vn/file/T85DWMY4XT/

  39. Windows 8 Pro VL (x86) - DVD (English)
  Mã:
  File Name: en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830.iso
  Languages: English
  SHA1: 548AB51161FD83B889596B143D86C1EEB61EF2D0
  http://www.fshare.vn/file/T2KWS95V9T/

  40. Windows 8 Pro VL (x64) - DVD (English)
  Mã:
  File Name: en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699.iso
  Languages: English
  SHA1: 6DDEDEBE40AB59CB11823F62F475C43C4053FE60
  http://www.fshare.vn/file/T4JYMWFSDT/

  41. Windows XP Professional x64 Edition with SP2 - VL (English)
  http://www.fshare.vn/file/T2FST3N2PT/

  42. Windows 8.1 with Update (Retail) (x86/x64) - DVD (English):
  (Đây là phiên bản Retail tích hợp, nghĩa là nếu điều key bản Pro sẽ tự động cài đặt bản Professinal, điền key bản Core sẽ tự động cài đặt bản Core. Bản này sử dụng 1 key cho 1 máy. Bạn nào dùng key bản quyền hoặc muốn nâng cấp lên ProWMC thì nên tải về bản này).
  Mã:
  File Name: en_windows_8.1_with_update_x86_dvd_4065105.iso
  Release Date: 4/3/2014
  Languages: English
  SHA1: 54B8572556B316A6BECE54C5033564E3296F5951
  Mã:
   
  File Name: en_windows_8.1_with_update_x64_dvd_4065090.iso
  Release Date: 4/3/2014
  Languages: English
  SHA1: 4652DC6EBFEBE02C6A63E167C36E3FAEDFB93999
  43. Windows 8.1 with Update Professional (Volume License) (x86/x64) - DVD (English)
  (Đây là bản Professional, sử dụng 1 key cho nhiều máy. Nếu bạn nào muốn sử dụng các tool để active thì nên tải bản này. Khuyến khích mọi người nên tải về bản này).
  Mã:
   
  File Name: en_windows_8.1_professional_vl_with_update_x86_dvd_4065201.iso
  Release Date: 4/3/2014
  Languages: English
  SHA1: C2D6F5D06362B7CB17DFDAADFB848C760963B254
  Mã:
  File Name: en_windows_8.1_professional_vl_with_update_x64_dvd_4065194.iso
  Release Date: 4/3/2014
  Languages: English
  SHA1: E50A6F0F08E933F25A71FBC843827FE752ED0365
  44. Windows 8.1 with Update Enterprise (x86/x64) - DVD (English):
  (Đây là bản cho khách hàng là doanh nghiệp, có nhiều tính năng mở rộng)
  Mã:
  File Name: en_windows_8.1_enterprise_with_update_x86_dvd_4065185.iso
  Release Date: 4/3/2014
  Languages: English
  SHA1: FE43558B4708B4B786BC3286924813B0AAD21106
  Mã:
   
  File Name: en_windows_8.1_enterprise_with_update_x64_dvd_4065178.iso
  Release Date: 4/3/2014
  Languages: English
  SHA1: 8FB332A827998F807A1346BEF55969C6519668B9
  Đã cập nhật đầy đủ folder fshare của mình. Bạn nào không chắc chắn là bản gốc có thể kiểm tra mã SHA1 ở Technet Subcriber Link bên dưới
  Mã:
  https://technet.microsoft.com/en-us/subscriptions/securedownloads/hh442904
  Nguồn: HDVietNam (haovh_85)


 2. Offline

  kaisoulpro •——»†…Ngôi Sao Đêm™…†

  Số bài viết:
  3.384
  Đã được thích:
  2.317
  lên cho ai quan tâm.
 3. Offline

  Mr. Why .:.WhySoSerious.:.

  Số bài viết:
  5.854
  Đã được thích:
  2.619
  Chú @kaisoulpro xem lại link bản Thin Pc nhe. Teo òy :3
 4. Offline

  kaisoulpro •——»†…Ngôi Sao Đêm™…†

  Số bài viết:
  3.384
  Đã được thích:
  2.317
 5. Offline

  HuyNguyen57 Active Member

  Số bài viết:
  1.678
  Đã được thích:
  267
  Tài khoản fshare bị đổi mật khẩu sao tải anh, lâu lắm.
 6. Offline

  Mr. Why .:.WhySoSerious.:.

  Số bài viết:
  5.854
  Đã được thích:
  2.619
  kaisoulpro thích bài này.
 7. Offline

  kaisoulpro •——»†…Ngôi Sao Đêm™…†

  Số bài viết:
  3.384
  Đã được thích:
  2.317
  Diễn đàn mình có share tài khoản VIP Fshare, 4share đó bạn, bạn liên hệ lại anh hungnv85 xem. :)  à, ok anh, đã sửa. :)
  Mr. Why thích bài này.

Chia sẻ trang này