File Firmware Nokia Full INI VietNam

Thảo luận trong 'Thay đổi nâng cấp firmware' bắt đầu bởi hotboy90, 19/06/2012.

 1. Offline

  hotboy90 Member

  Số bài viết:
  35
  Đã được thích:
  8
  Ưu điểm:

  List file đang có :

  1110i RH-93_7.02
  1200 RH-99_6.00
  1202 RH-112_3.10
  1208 RH-105_6.00
  1280 RM-647_6.20
  1616 RH-125_6.20
  1650 RM-305_6.00
  1661 RH-122_5.01
  1680c RM-394_7.60
  1800 RM-653_6.20

  2310 RM-189_6.52
  2323c RM-543_9.85
  2330c RM-512_9.85
  2600c RM-340_7.60
  2610 RH-86_7.11
  2626 RM-291_6.81
  2630 RM-298_7.60
  2680s RM-392_6.17
  2690 RM-635_10.10
  2690 RM-635_10.65 hoanghiep1506
  2700c RM-561_9.98
  2710c RM-586_9.67
  2720a RM-519_9.85
  2730c RM-578_9.41
  2730c RM-578_10.47


  3110c RM-237_7.21-7.30 ==> 7.30 k có TV nhưng add luôn cho tiện (ae tự xào nấu)
  3120c RM-364_9.41
  3500c RM-272_7.21
  3600s RM-352_7.23
  3610a RM-429_3.56
  3710a RM-509_4.35
  3720c RM-518_10.16

  5030c RM-524_5.01
  5130c RM-495_7.97
  5200 RM-174_7.20
  5220 RM-411_7.23
  5230 RM-588_40.0.003
  5230 RM-588_50.0.001 Mạnh Trần
  5230 RM-593_40.8.003_001 TiengViet Ok Link tham khảo ==> Click Here
  5233 RM-625_40.1.003
  5233 RM-625_50.1.001 Mạnh Trần
  5250 RM-684_20.0.004
  5250 RM-684_30.0.002 Mạnh Trần
  5300 RM-146_7.20
  5310 RM-303_9.42
  5320d RM-409_4.13
  5530c RM-504_32.0.007
  5610 RM-242_9.40
  5630d RM-431_012.008
  5630d RM-431_013.009
  5700 RM-230_4.21
  5800 RM-356_52.0.007

  6085 RM-198_6.00
  6120c RM-243_7.10
  6125 RM-178_5.43
  6131 RM-115_6.60 hoanghiep1506
  6151 RM-200_4.10
  6210s RM-367_5.16
  6212c RM-396_6.20
  6220c RM-328_5.15
  6233 RM-145_5.60
  6260s RM-368_7.27
  6260s RM-368_7.27
  6267 RM-210_5.20
  6280 RM-78_6.10
  6300 RM-217_7.21-7.30 ==> 7.30 k có TV nhưng add luôn cho tiện (ae tự xào nấu)
  6303c RM-443_9.10-10.12
  6303ci RM-638_9.83
  6303ci RM-638_10.80
  6500c RM-265_9.45
  6500s RM-240_10.00
  6500s RM-240_10.30 Vietnamese Ok By HoaiTrung
  6500s RM-240_12.35 Vietnamese ok By HoaiTrung Xem info
  6600f RM-325_6.20
  6600i RM-570_36.60
  6600s RM-414_6.55
  6680 RM-36_5.050407 *
  6681 RM-57_6.09.00 *
  6700c RM-470_13.10
  6700c RM-470_13.21 ==> TV ok
  6700c RM-470_13.21 Logo T-Mobile Vietnamese GOLD Ok TV ok
  6700s RM-576_062.001
  6700s RM-576_071.004 Mạnh Trần
  6710s RM-491_031.022
  6720c RM-424_031.022
  6730c RM-566_031.022
  6760s RM-573_3.45
  6760s RM-573_21.005

  7100s RM-438_6.31
  7210c RM-436_7.23
  7230 RM-604_10.81
  7230 RM-604_10.82 Vietnamese Ok Xem Info
  7310c RM-379_9.40
  7370 RM-70_4.13
  7373 RM-209_5.50
  7390 RM-140_3.84
  7390 RM-140_4.51 Mạnh Trần
  7500 RM-249_5.21
  7510a RM-398_6.65
  7610s RM-354_7.23
  7900 RM-264_4.84

  8800 RM-233_10.00

  C1 RM-607_4.40
  C1 RM-643_4.40
  C1 RM-643_5.45
  C1 RM-689_003.00
  C2 RM-702_6.51 Mạnh Trần
  C2 RM-704_3.42 hoanghiep1506
  C2 RM-721_11.00
  C2 RM-721_11.10
  C3 RM-614_8.63
  C3 RM-640_6.05
  C3 RM-776_6.50
  C5 RM-645_062.001
  C5 RM-645_071.005
  C5 RM-697_12.0.023
  C5 RM-697_20.0.024
  C5 RM-745_071.003
  C5 RM-816_22.6.007
  C6 RM-601_013.016 & 014.002
  C6 RM-612_20.0.042
  C6 RM-612_40.0.021
  C7 RM-675_014.002

  E5 RM-632_071.003
  E6 RM-609_021.014
  E7 RM-626_014.002
  E51 RM-244_410.34.001
  E52 RM-469_054.003
  E52 RM-469_071.004 Mạnh Trần
  E63 RM-437_510.21.010
  E66 RM-343_510.21.009

  E71 RM-346_410.21.010 hoanghiep1506
  E71 RM-346_510.21.009
  E72 RM-530_054.005
  E72 RM-530_071.004
  E75 RM-412_211.12.01
  E90 RA-6 RA6_400.34.93

  N73 RM-133_4.0850.43.0.1 *
  N76 RM-135_31.0.014
  N78 RM-235_30.011
  N79 RM-348_32.001
  N8 RM-596_014.002
  N81 RM-179_21.0.010
  N81 RM-223_21.0.010
  N81 RM-223_24.0.002 TV ok new
  N82 RM-313_35.0.002
  N85 RM-333_30.019
  N86 RM-484_30.009
  N86 RM-484_30.009
  N95 RM-159_35.0.002
  N95 RM-320_35.0.001
  N96 RM-247_30.033
  N96 RM-247_30.101 Tieng Viet ok By HoaiTrung
  N97 RM-505_22.0.110
  N97-RM-507_22.2.110 Tiếng Việt Ok By HoaiTrung
  N97 RM-555_30.0.004

  X1 RM-713_5.29 ntc_Mobile
  X2 RM-618_8.17
  X2 RM-618_8.25
  X2 RM-709_8.63
  X2 RM-709_8.70 TV ok By HoaiTrung Xem thông tin
  X3 RM-540_8.54
  X3 RM-540_11.00
  X3 RM-639_5.65
  X3 RM-639_6.00
  X3 RM-639_6.00
  X3 RM-639_6.05
  X3 RM-775_6.50
  X5 RM-627_043.016
  X6 RM-559_31.0.004
  X6 RM-559_32.0.002
  X7 RM-707_021.013
  X7 RM-707_022.014 Mạnh Trần

  Chú ý : những file có đánh dấu * không có TV
  100 RM-130 v03.60
  101 RM-769 v006.65
  1202 RH-112 v4.03
  1616 RH-125 v6.51
  1800 RM-653 v6.51
  200 RM-761 v10.58
  200 RM-761 v10.60
  200 RM-761 v11.56
  201 RM-799 v11.56
  202 RM-834 v20.28
  203 RM-832 v20.26
  300 RM-781 v07.03
  300 RM-781 v07.44
  302 RM-813 v14.26
  302 RM-813 v14.53
  303 RM-763 v13.47
  303 RM-763 v14.38
  303 RM-763 v14.60
  3110c RM-237 v7.30
  ( File full đã xào tiếng việt ô cê )
  500 RM-750 v111.020.0059

  5230 RM-588 V51.0.002
  5233 RM-625 v51.1.002
  5530 RM-504 v40.0.003
  5800 RM-356 v60.0.003
  603 RM-779 v111.030.0609
  603 RM-779 v112.010.1404
  6300 RM-217 v7.30( File đã xào TV ô cê nhé)
  6720c RM-424 v032.001
  700 RM-670 v111.030.0609
  700 RM-670 v112.010.1404
  701 RM-774 v111.030.0609

  C1-01 RM-607 v06.15
  C2-00 RM-704 v03.82
  C2-01 RM-721 v11.20
  C2-03 RM-702 v06.97
  C2-03 RM-702 v07.48
  C3-00 RM-614 v08.71

  C3-01 RM-640 v07.16
  C3-01 RM-776 v06.75
  C5-02 RM-745 v081.003

  C5-02 RM-745 v091.002
  C5-03 RM-697 v22.0.007
  C5-06 RM-816 v22.6.007
  C6-01 RM-601 v022.014
  C6-01 rm-601 v025.007
  C7-00 RM-675 v022.014
  C7-00 RM-675 v111.030.0609

  N8 RM-596 v025.007
  N8 RM-596 v111.030.0609
  E5-00 RM-632 v091.001

  E52 RM-469 v081.003
  E6-00 RM-609 v022.014
  E6-00 RM-609 v111.130.0625
  E7-00 RM-626 v022.014
  E72 RM-530 v081.003

  X1-01 RM-713 v07.50

  X2-00 RM-618 v08.35
  X2-02 RM-694 v10.91
  X2-05 RM-772 v08.30
  X3-02 RM-639 v07.16
  X3-02 RM-775 v06.75
  X3-02 RM-775 v07.32
  X6 RM-559 v40.0.002
  X7-00 RM-707 v025.007


  Xem thêm:
  http://kenh21.com/showthread.php?27...are-Nokia-Full-INI-VietNam.html&p=293#post293


 2. Offline

  captainkidd New Member

  Số bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Trả lời: File Firmware Nokia Full INI VietNam

  Mình lúc mua máy 1202 thì đã nâng cấp sẵn V4.03 rồi
  Mà nhắn tin ko có tiếng việt
  Có cách nào giúp mình ko bạn
 3. Offline

  thang28101993 Active Member

  Số bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  1202 cũng nâng cấp được à bác
 4. Offline

  xxcunhoxx Member

  Số bài viết:
  69
  Đã được thích:
  6
  cho mình hỏi là đã có fw cho 202 RM-834 v20.52 chưa hả bác
 5. Offline

  boyhtno1 Active Member

  Số bài viết:
  8
  Đã được thích:
  0
  host Suspended rồi còn gì đâu.
 6. Offline

  xxcunhoxx Member

  Số bài viết:
  69
  Đã được thích:
  6
  ôi nãn thế
 7. Offline

  Mr. Why .:.WhySoSerious.:.

  Số bài viết:
  5.852
  Đã được thích:
  2.619
  Tạch hết rồi
 8. Offline

  hoangkuty12 Member

  Số bài viết:
  281
  Đã được thích:
  25
  5230 v51.9 bạn ơi
 9. Offline

  AnhCuPis New Member

  Số bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  mình mới vào nghề a/e cho hỏi
  dow các ver về kiểu j nhỉ

Chia sẻ trang này