[Bầu chọn] Điều hành viên tích cực 6 tháng cuối năm 2013

Thảo luận trong 'Thông tin từ BQT' bắt đầu bởi LeDuy, 19/12/2013.

 1. Offline

  emtrungwe .:. Dark Soul .:.

  Số bài viết:
  3.164
  Đã được thích:
  1.592
  Advance Mod gồm có:
  - Nick được bầu chọn: @SmartAnd
  - Lý do được chọn: Pro nhất box Android
  - Điểm mức độ năng động (thang điểm từ 1-10): 9
  - Điểm mức độ online (thang điểm từ 1-10): 8
  - Điểm khả năng quản lý (thang điểm từ 1-10): 8
  - Điểm số lượng bài viết (thang điểm từ 1-10): 9
  - Điểm chất lượng bài viết (thang điểm từ 1-10): 8

  - Nick được bầu chọn: @delta_101086
  - Lý do được chọn: cống hiến nhiều cho box phim
  - Điểm mức độ năng động (thang điểm từ 1-10): 8
  - Điểm mức độ online (thang điểm từ 1-10): 8
  - Điểm khả năng quản lý (thang điểm từ 1-10): 8
  - Điểm số lượng bài viết (thang điểm từ 1-10): 8
  - Điểm chất lượng bài viết (thang điểm từ 1-10): 9

  Mod gồm có:
  - Nick được bầu chọn: @kaisoulpro
  - Lý do được chọn: nhiệt tình vì diễn đàn, giỏi về dịch bài và tường thuật
  - Điểm mức độ năng động (thang điểm từ 1-10): 9
  - Điểm mức độ online (thang điểm từ 1-10): 9
  - Điểm khả năng quản lý (thang điểm từ 1-10): 9
  - Điểm số lượng bài viết (thang điểm từ 1-10): 9
  - Điểm chất lượng bài viết (thang điểm từ 1-10): 8

  - Nick được bầu chọn: @Mr. Why
  - Lý do được chọn: nhiệt tình, năng động, giúp đỡ member
  - Điểm mức độ năng động (thang điểm từ 1-10): 9
  - Điểm mức độ online (thang điểm từ 1-10): 9
  - Điểm khả năng quản lý (thang điểm từ 1-10): 9
  - Điểm số lượng bài viết (thang điểm từ 1-10): 8
  - Điểm chất lượng bài viết (thang điểm từ 1-10): 9

  Trial Mod gồm có:
  - Nick được bầu chọn: @End
  - Lý do được chọn: năng nổ, nhiệt tình
  - Điểm mức độ năng động (thang điểm từ 1-10): 9
  - Điểm mức độ online (thang điểm từ 1-10): 9
  - Điểm khả năng quản lý (thang điểm từ 1-10): 8
  - Điểm số lượng bài viết (thang điểm từ 1-10): 8
  - Điểm chất lượng bài viết (thang điểm từ 1-10): 8
  pinetrees, End, taychoi_hd7 người khác thích bài này.
 2. Offline

  Dragulia Moderator

  Số bài viết:
  1.519
  Đã được thích:
  2.570
  - Nick được bầu chọn: @SmartAnd
  - Lý do được chọn: Có nhiều cống hiến cho Box Android
  - Điểm mức độ năng động (thang điểm từ 1-10): 7
  - Điểm mức độ online (thang điểm từ 1-10): 7
  - Điểm khả năng quản lý (thang điểm từ 1-10): 10
  - Điểm số lượng bài viết (thang điểm từ 1-10): 7
  - Điểm chất lượng bài viết (thang điểm từ 1-10): 10

  - Nick được bầu chọn: @delta_101086
  - Lý do được chọn: Box nhiều phim hay anh em...
  - Điểm mức độ năng động (thang điểm từ 1-10): 10
  - Điểm mức độ online (thang điểm từ 1-10): 7
  - Điểm khả năng quản lý (thang điểm từ 1-10): 10
  - Điểm số lượng bài viết (thang điểm từ 1-10): 8
  - Điểm chất lượng bài viết (thang điểm từ 1-10): 10

  - Nick được bầu chọn: @Mr. Why
  - Lý do được chọn: Hoàn thành tốt các event của 4rum
  - Điểm mức độ năng động (thang điểm từ 1-10): 10
  - Điểm mức độ online (thang điểm từ 1-10): 10
  - Điểm khả năng quản lý (thang điểm từ 1-10): 9
  - Điểm số lượng bài viết (thang điểm từ 1-10): 10
  - Điểm chất lượng bài viết (thang điểm từ 1-10): 8
  pinetrees, End, LeDuy6 người khác thích bài này.
 3. Offline

  Mr. Why .:.WhySoSerious.:.

  Số bài viết:
  5.854
  Đã được thích:
  2.619
  - Nick được bầu chọn: @SmartAnd
  - Lý do được chọn: Đóng góp lớn cho Box Android và iOS, nhưng mà thầy ít onl lắm nhớ
  - Điểm mức độ năng động (thang điểm từ 1-10): 8
  - Điểm mức độ online (thang điểm từ 1-10): 6
  - Điểm khả năng quản lý (thang điểm từ 1-10): 7
  - Điểm số lượng bài viết (thang điểm từ 1-10): 9
  - Điểm chất lượng bài viết (thang điểm từ 1-10): 9

  - Nick được bầu chọn: @Dragulia
  - Lý do được chọn: Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Rất chăm post phim (Mài câu like vừa thôi. Anh câu với :v)
  - Điểm mức độ năng động (thang điểm từ 1-10): 7
  - Điểm mức độ online (thang điểm từ 1-10): 6
  - Điểm khả năng quản lý (thang điểm từ 1-10): 7
  - Điểm số lượng bài viết (thang điểm từ 1-10): 8
  - Điểm chất lượng bài viết (thang điểm từ 1-10): 9

  - Nick được bầu chọn: @emtrungwe
  - Lý do được chọn: Năng nổ, tích cực giúp đỡ member. Có nhiều topic hay (việc tiếp theo chú tự hiểu nhé :)) )
  - Điểm mức độ năng động (thang điểm từ 1-10): 8
  - Điểm mức độ online (thang điểm từ 1-10): 8
  - Điểm khả năng quản lý (thang điểm từ 1-10): 7
  - Điểm số lượng bài viết (thang điểm từ 1-10): 7
  - Điểm chất lượng bài viết (thang điểm từ 1-10): 8

  - Nick được bầu chọn: @Tuyệt Tình
  - Lý do được chọn: Có nhiều sáng tạo, post bài hay, chất lượng
  - Điểm mức độ năng động (thang điểm từ 1-10): 8
  - Điểm mức độ online (thang điểm từ 1-10): 8
  - Điểm khả năng quản lý (thang điểm từ 1-10): 8
  - Điểm số lượng bài viết (thang điểm từ 1-10): 8
  - Điểm chất lượng bài viết (thang điểm từ 1-10): 9

  - Nick được bầu chọn: @delta_101086
  - Lý do được chọn: Trùm convert phim của năm :)). Không có anh duy trì có lẽ topic phim di động lại bị chìm. Iêu anh nhứt lun :))
  - Điểm mức độ năng động (thang điểm từ 1-10): 8
  - Điểm mức độ online (thang điểm từ 1-10): 7
  - Điểm khả năng quản lý (thang điểm từ 1-10): 8
  - Điểm số lượng bài viết (thang điểm từ 1-10): 9
  - Điểm chất lượng bài viết (thang điểm từ 1-10): 9

  Em xin hết :v
  pinetrees, End, taychoi_hd7 người khác thích bài này.
 4. Offline

  Dracula.9x Active Member

  Số bài viết:
  530
  Đã được thích:
  112
  - Nick được bầu chọn : @Mr.Why
  - Lý do được chọn : Tích cực quản lí member, event
  - Điểm mức độ năng
  động : 8
  - Điểm mức độ online : 9
  - Điểm khả năng quản
  lý : 7
  - Điểm số lượng bài
  viết : 9
  - Điểm chất lượng bài
  viết : 10

  - Nick được bầu chọn : @Tuyệt Tình
  - Lý do được chọn : Tích cực post hướng dẫn, tin tức
  - Điểm mức độ năng
  động : 8
  - Điểm mức độ online : 7
  - Điểm khả năng quản
  lý : 9
  - Điểm số lượng bài
  viết : 8
  - Điểm chất lượng bài
  viết : 10

  - Nick được bầu chọn : @taychoi_hd
  - Lý do được chọn : Post bài hay và rất có ích bên box PC, post tin tức khá hay
  - Điểm mức độ năng
  động : 9
  - Điểm mức độ online : 8
  - Điểm khả năng quản
  lý : 8
  - Điểm số lượng bài
  viết : 7
  - Điểm chất lượng bài
  viết : 10

  - Nick được bầu chọn : @News
  - Lý do được chọn : Chuyên bên tin tức, post tin hay, nhanh
  - Điểm mức độ năng
  động : 9
  - Điểm mức độ online : 7
  - Điểm khả năng quản
  lý : 6
  - Điểm số lượng bài
  viết : 9
  - Điểm chất lượng bài
  viết : 10

  - Nick được bầu chọn : @emtrungwe
  - Lý do được chọn : Tích cực, năng nổ quản lí bài viết và hướng dẫn member
  - Điểm mức độ năng
  động : 9
  - Điểm mức độ online : 9
  - Điểm khả năng quản
  lý : 10
  - Điểm số lượng bài
  viết : 8
  - Điểm chất lượng bài
  viết : 10
  pinetrees, SmartAnd, Dragulia7 người khác thích bài này.
 5. Offline

  Thanhbb Active Member

  Số bài viết:
  487
  Đã được thích:
  107
  Phần Advance Mod:

  - Nick được bầu chọn: @SmartAnd
  - Lý do được chọn: Tích cực post rom và hướng dẫn trong android
  - Điểm mức độ năng động : 9
  - Điểm mức độ online : 7
  - Điểm khả năng quản lý :7
  - Điểm số lượng bài viết : 8
  - Điểm chất lượng bài viết : 10

  Phần Mod:

  - Nick được bầu chọn: @kaisoulpro
  - Lý do được chọn: Post bài hay và tường thuật tốt sự kiện
  - Điểm mức độ năng động : 9
  - Điểm mức độ online : 8
  - Điểm khả năng quản lý :9
  - Điểm số lượng bài viết : 8
  - Điểm chất lượng bài viết : 10
  - Nick được bầu chọn: @News
  - Lý do được chọn: Tích cực post tin tức it hay
  - Điểm mức độ năng động : 8
  - Điểm mức độ online : 7
  - Điểm khả năng quản lý : 7
  - Điểm số lượng bài viết : 9
  - Điểm chất lượng bài viết : 10

  - Nick được bầu chọn: @Mr. Why
  - Lý do được chọn: Tích cực năng nổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong những trò chơi - event của forum
  - Điểm mức độ năng động : 9
  - Điểm mức độ online : 9
  - Điểm khả năng quản lý : 6
  - Điểm số lượng bài viết : 7
  - Điểm chất lượng bài viết : 9

  - Nick được bầu chọn: @Dragulia
  - Lý do được chọn: Hoàn thành tốt các bài viết về Phim và tổng hợp phim
  - Điểm mức độ năng động : 8
  - Điểm mức độ online : 8
  - Điểm khả năng quản lý : 6
  - Điểm số lượng bài viết : 7
  - Điểm chất lượng bài viết : 9
  LeDuy, emtrungwe, pinetrees7 người khác thích bài này.
 6. Offline

  LeDuy Đầu lạnh - Tim nóng

  Số bài viết:
  4.639
  Đã được thích:
  7.310
  Sorry mọi người và @Ksoftware, LeDuy đã thiếu sót khi chưa cập nhật Trial Mod này vào danh sách.

  Nếu có thay đổi, mọi người bình chọn lại giúp nhé!

  Lê Duy
  End, Mr. Why, delta_1010867 người khác thích bài này.
 7. Offline

  LeDuy Đầu lạnh - Tim nóng

  Số bài viết:
  4.639
  Đã được thích:
  7.310
  Ới ơi...
  Các Mod và thành viên khác đâu hết rồi?
 8. Offline

  kaisoulpro •——»†…Ngôi Sao Đêm™…†

  Số bài viết:
  3.384
  Đã được thích:
  2.317
  Advance Mod:

  - Nick được bầu chọn: @SmartAnd
  - Lý do được chọn: Nhiều bài biết hay, trợ giúp members và đóng góp nhiều trong box Android.
  - Điểm mức độ năng động : 9
  - Điểm mức độ online : 7
  - Điểm khả năng quản lý :8
  - Điểm số lượng bài viết : 8
  - Điểm chất lượng bài viết : 9

  Mod:

  - Nick được bầu chọn: @Mr. Why
  - Lý do được chọn: Khuấy động và làm sôi nổi forum, quản lý tốt.
  - Điểm mức độ năng động : 8
  - Điểm mức độ online : 9
  - Điểm khả năng quản lý : 8
  - Điểm số lượng bài viết : 7
  - Điểm chất lượng bài viết : 8

  - Nick được bầu chọn: @Tuyệt Tình
  - Lý do được chọn: Khá chăm chỉ trong các box tin tức, android, s40...
  - Điểm mức độ năng động : 9
  - Điểm mức độ online : 8
  - Điểm khả năng quản lý : 8
  - Điểm số lượng bài viết : 9
  - Điểm chất lượng bài viết : 10

  - Nick được bầu chọn: @Dragulia
  - Lý do được chọn: Tạo nhiều topic phim và convert rất thu hút, kéo forum sôi nổi.
  - Điểm mức độ năng động : 8
  - Điểm mức độ online : 7
  - Điểm khả năng quản lý : 7
  - Điểm số lượng bài viết : 7
  - Điểm chất lượng bài viết : 8

  - Nick được bầu chọn: @taychoi_hd
  - Lý do được chọn: Quản lý tốt box PC, có nhiều bài viết hay.
  - Điểm mức độ năng động : 8
  - Điểm mức độ online : 7
  - Điểm khả năng quản lý : 7
  - Điểm số lượng bài viết : 8
  - Điểm chất lượng bài viết : 9

  Trial-Mod:

  - Nick được bầu chọn: @emtrungwe
  - Lý do được chọn: Nhiệt tình, hỗ trợ tích cực members.
  - Điểm mức độ năng động : 8
  - Điểm mức độ online : 8
  - Điểm khả năng quản lý : 7
  - Điểm số lượng bài viết : 8
  - Điểm chất lượng bài viết : 8

  Sorry vì vượt quá giới hạn tối đa 5 người, ai ở trên cũng xứng đáng hết. :)
  pinetrees, End, Dragulia6 người khác thích bài này.
 9. Offline

  Tuyệt Tình Lovers & Haters

  Số bài viết:
  6.397
  Đã được thích:
  2.123
  1. Advance Mod:
  - Nick: @SmartAnd
  - Lý do: Tất cả lý do điều được nói ở trên rồi :D
  - Điểm mức độ năng động: 9
  - Điểm mức độ online: 8
  - Điểm quản lý: 9
  - Điểm số lượng bài viết: 8
  - Điểm chất lượng bài viết: 9

  2. Mod
  - Nick: @kaisoulpro
  - Lý do: Tường thuật trực tiếp trên kênh 365, Nhiệt tình ;))
  - Điểm mức độ năng động: 9
  - Điểm mức độ online: 9
  - Điểm quản lý: 9
  - Điểm số lượng bài viết: 9
  - Điểm chất lượng bài viết: 10

  - Nick: @Mr. Why
  - Lý do: Nhiệt tình ;))
  - Điểm mức độ năng động: 9
  - Điểm mức độ online: 9
  - Điểm quản lý: 8
  - Điểm số lượng bài viết: 8
  - Điểm chất lượng bài viết: 9
  pinetrees, End, delta_1010866 người khác thích bài này.
 10. Offline

  VinhVboys Active Member

  Số bài viết:
  487
  Đã được thích:
  50
  mình ít online nên không biết thế nào. Thấy những người này là hay giúp đỡ mình nên hôm nay xin được bầu chọn như sau:
  @strongboss.vc
  @emtrungwe
  @Ksoftware
 11. Offline

  pinetrees + Tịnh tâm +

  Số bài viết:
  7.613
  Đã được thích:
  7.371
  Các mem đâu rồi, bình chọn cho Mod mình yêu thích nào.
 12. Offline

  VinhVboys Active Member

  Số bài viết:
  487
  Đã được thích:
  50
  cho em xin được bầu chọn thêm một người nữa đó là anh @pinetrees . anh rất tích cực trong việc online để tìm những Điều hành viên tích cực 6 tháng cuối năm 2013. Mong BQT chấp nhận anh... và đừng ném gạch vào em nha...a (đau quá) :D :D :D
  pinetrees thích bài này.
 13. Offline

  pinetrees + Tịnh tâm +

  Số bài viết:
  7.613
  Đã được thích:
  7.371
  :D thank em đã bình chọn anh, nhưng anh ko phải là ĐHV nên hem có trong danh sách. Em có thể bầu cho 1 bạn Mod khác hé :)
 14. Offline

  VinhVboys Active Member

  Số bài viết:
  487
  Đã được thích:
  50
  mà cái điểm đó em chả biết thế nào cả nên em cũng không muốn bình chọn
 15. Offline

  Kobato9x Active Member

  Số bài viết:
  877
  Đã được thích:
  400
  Mình chỉ bình chọn thôi có được không bạn ? Mình không onl 4rum nên không biết đánh giá sao.
  1, @Dragulia
  2, @delta_101086
  3, @Fa.LeHoa
  LeDuy, delta_101086, Dragulia2 người khác thích bài này.
 16. Offline

  Hjeucoj Member

  Số bài viết:
  552
  Đã được thích:
  27
  mình dạo này không onl mấy nên không thể đưa ra một nhận xét thật chính xác được. nhưng mình bình chọn cho 3 người sau đây dựa vào sự đóng góp rất có ích cho diễn đàn. theo mình nghĩ là như thế.3 cái tên đó là
  @emtrungwe
  @Tuyệt Tình
  @taychoi_hd
  em xin hết!
  LeDuy, delta_101086, Dragulia3 người khác thích bài này.
 17. Offline

  taychoi_hd Super Moderator

  Số bài viết:
  6.423
  Đã được thích:
  3.675
  sau 1 thời gian thoe dõi cũng như tham khảo các ý kiến của anh em mình xin bầu chọn như sau
  Advance Mod:

  - Nick được bầu chọn: @SmartAnd
  - Lý do được chọn: Android thì khỏi chê rồi
  - Điểm mức độ năng động : 9
  - Điểm mức độ online : 7
  - Điểm khả năng quản lý :8
  - Điểm số lượng bài viết : 8
  - Điểm chất lượng bài viết : 9


  - Nick được bầu chọn: @delta_101086
  - Lý do được chọn: PC 1 thời, và giờ là phim di động, nhất à 18 + khá thu hút anh em cùng sở thích :D
  - Điểm mức độ năng động : 8
  - Điểm mức độ online : 7
  - Điểm khả năng quản lý :8
  - Điểm số lượng bài viết : 8
  - Điểm chất lượng bài viết : 9

  Mod:

  - Nick được bầu chọn: @Mr. Why
  - Lý do được chọn: nhiệt tình , ol nhiều, tổ chức sự kiện tốt.
  - Điểm mức độ năng động : 9
  - Điểm mức độ online : 10
  - Điểm khả năng quản lý : 8
  - Điểm số lượng bài viết : 7
  - Điểm chất lượng bài viết : 8

  - Nick được bầu chọn: @kaisoulpro
  - Lý do được chọn : box PC, nắm bắt thị hiếu nhanh, post bài khá hay
  - Điểm mức độ năng động : 8
  - Điểm mức độ online : 8
  - Điểm khả năng quản lý : 8
  - Điểm số lượng bài viết : 8
  - Điểm chất lượng bài viết : 9

  - Nick được bầu chọn: @Dragulia
  - Lý do được chọn: phim ảnh là thế mạnh bạn của lão delta đây mà ;))
  - Điểm mức độ năng động : 8
  - Điểm mức độ online : 7
  - Điểm khả năng quản lý : 7
  - Điểm số lượng bài viết : 7
  - Điểm chất lượng bài viết : 9

  Trial-Mod:
  @End @strongboss.vc,@emtrungwe, @Ksoftware
  tất cả các bạn đều xứng đáng
  !
  LeDuy, delta_101086, Fa.LeHoa9 người khác thích bài này.
 18. Offline

  End ☞Kế Thúc ☠ Bắt Đầu☜

  Số bài viết:
  2.598
  Đã được thích:
  1.036
  Phần Advance Mod:

  - Nick được bầu chọn: @SmartAnd
  - Lý do được chọn: Tích cực ở box android
  - Điểm mức độ năng động : 9
  - Điểm mức độ online : 7
  - Điểm khả năng quản lý :8
  - Điểm số lượng bài viết : 8
  - Điểm chất lượng bài viết : 9

  Phần Mod:

  - Nick được bầu chọn: @kaisoulpro
  - Lý do được chọn: Dịch bài viết bài cho forum
  - Điểm mức độ năng động : 8
  - Điểm mức độ online : 8
  - Điểm khả năng quản lý :9
  - Điểm số lượng bài viết : 8
  - Điểm chất lượng bài viết : 10

  - Nick được bầu chọn: @Tuyệt Tình
  - Lý do được chọn: Tích cực viết hướng dẫn và đăng tin tức
  - Điểm mức độ năng động : 8
  - Điểm mức độ online : 8
  - Điểm khả năng quản lý : 7
  - Điểm số lượng bài viết : 9
  - Điểm chất lượng bài viết : 9

  - Nick được bầu chọn: @Mr. Why
  - Lý do được chọn: năng nổ và nhiệt tình
  - Điểm mức độ năng động : 9
  - Điểm mức độ online : 9
  - Điểm khả năng quản lý : 8
  - Điểm số lượng bài viết : 7
  - Điểm chất lượng bài viết : 8

  - Nick được bầu chọn: @taychoi_hd
  - Lý do được chọn: làm tốt box PC
  - Điểm mức độ năng động: 8
  - Điểm mức độ online: 8
  - Điểm khả năng quản lý: 9
  - Điểm số lượng bài viết: 7
  - Điểm chất lượng bài viết: 9
 19. Offline

  Ksoftware Trial Moderator

  Số bài viết:
  876
  Đã được thích:
  158
  Mình xin được bầu chọn cho 2 Mod và 1 Trial Mod:
  - Nick được bầu chọn: @Mr. Why
  - Lý do được chọn: Tích cực trong box giải trí
  - Điểm mức độ năng động: 9
  - Điểm mức độ online: 9
  - Điểm khả năng quản lý: 9
  - Điểm số lượng bài viết: 8
  - Điểm chất lượng bài viết: 9

  - Nick được bầu chọn: @kaisoulpro
  - Lý do được chọn: Tích cực trong box PC
  - Điểm mức độ năng động: 9
  - Điểm mức độ online: 8
  - Điểm khả năng quản lý: 8
  - Điểm số lượng bài viết: 9
  - Điểm chất lượng bài viết: 10

  - Nick được bầu chọn: @emtrungwe
  - Lý do được chọn: Tích cực trong box giải trí
  - Điểm mức độ năng động: 9
  - Điểm mức độ online: 8
  - Điểm khả năng quản lý: 9
  - Điểm số lượng bài viết: 9
  - Điểm chất lượng bài viết: 8

  Thân!
 20. Offline

  Mr. Why .:.WhySoSerious.:.

  Số bài viết:
  5.854
  Đã được thích:
  2.619
  Up top. Mọi người vote tiếp nào

Chia sẻ trang này