CNTT thì học về cái gì? Và cần chuẩn bị những gì?

These are all contents from MobileWorld.vn: Cộng đồng Mobile - CNTT - Viễn thông tagged CNTT thì học về cái gì? Và cần chuẩn bị những gì?.