Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi mrdiepzo

 1. SmartAnd
  SmartAnd
  Em bấm như thế nào mà treo logo vậy ?
  14/03/2014
 2. mrdiepzo
  mrdiepzo
  em sao lưu rồi cài đặt lại ( xóa hết dữ liệu ) ý mà xog hiện sony nó chạy chạy một lúc rồi đen màn hình mãi ko lên . xog rồi xem vào CWM file/system gì ý rồi 4mat xog bật lên nó treo luôn logo
  14/03/2014
 3. mrdiepzo
  mrdiepzo
  em add friend facebook anh rồi chỉ giáo cho e với
  14/03/2014
 4. SmartAnd
  SmartAnd
  14/03/2014
 5. mrdiepzo
  mrdiepzo
  em đè volumn down nhưng nó không hiện lên đèn xanh chuối :(((((((
  14/03/2014
 6. SmartAnd
  SmartAnd
  Do PC Laptop của em chưa có driver.
  14/03/2014