Điểm thưởng dành cho vinhphumobile

 1. 40
  Thưởng vào: 20/03/2016

  Bài viết thứ 3000

  Bạn vừa viết bài thứ 3000 của mình, bạn được tặng thêm 40 điểm.

 2. 30
  Thưởng vào: 30/01/2016

  Bài viết thứ 1000

  Bạn vừa viết bài thứ 1000 của mình, bạn được tặng thêm 30 điểm.

 3. 20
  Thưởng vào: 30/01/2016

  Say mê

  Thật ấn tượng, bạn được 1000 bài viết! Bạn đã được nhận thêm 20 điểm thưởng.

 4. 10
  Thưởng vào: 16/01/2016

  Không thể dừng!

  Bạn nhận thêm 10 điểm thưởng vì có 100 bài viết. Tôi hy vọng bạn được thêm nữa trong ngày hôm nay!

 5. 5
  Thưởng vào: 15/01/2016

  Tiếp tục trở lại

  Với 30 bài viết, bạn nhận được 5 điểm thưởng.

 6. 1
  Thưởng vào: 14/01/2016

  Bài viết đầu tiên

  Viết 1 bài đầu tiên trên diễn đàn, bạn sẽ nhận được điểm thưởng này.