Điểm thưởng dành cho taychoi_hd

 1. 100
  Thưởng vào: 12/07/2017

  Bài viết thứ 5000

  Bạn vừa viết bài thứ 5000 của mình, bạn được tặng thêm 100 điểm.

 2. 40
  Thưởng vào: 25/12/2013

  Bài viết thứ 3000

  Bạn vừa viết bài thứ 3000 của mình, bạn được tặng thêm 40 điểm.

 3. 250
  Thưởng vào: 09/07/2013

  2000 lần thích

  Chúc mừng bạn được 250 điểm thưởng vì bạn đã được thích đến 2000 lần!

 4. 50
  Thưởng vào: 26/02/2013

  Thành viên lâu đời!

  Wow! Đến này bạn đã gắn bó với diễn đàn được 3 năm. Vì thế, bạn được tặng thêm 50 điểm thưởng!

 5. 100
  Thưởng vào: 21/08/2012

  1000 lần thích

  Bạn đã được 1000 lần thích, vì thế bạn được thêm 100 điểm thưởng.

 6. 30
  Thưởng vào: 21/08/2012

  Thành viên gắn bó

  Bạn đã tham gia diễn đàn được 2 năm. Bạn được tặng thêm 30 điểm thưởng vì sự gắn bó này!

 7. 30
  Thưởng vào: 20/08/2012

  Bài viết thứ 1000

  Bạn vừa viết bài thứ 1000 của mình, bạn được tặng thêm 30 điểm.

 8. 20
  Thưởng vào: 20/08/2012

  Tham gia 1 năm

  Chúc mừng đúng 1 năm bạn tham gia diễn đàn! Bạn được tặng thêm 20 điểm thưởng!

 9. 30
  Thưởng vào: 19/08/2012

  Tôi yêu nó!

  Chúc mừng! Bạn vừa nhận được thêm 30 điểm thưởng vì bài viết của bạn được đến 500 người thích!

 10. 20
  Thưởng vào: 19/08/2012

  Không thể đủ cho bạn

  Bạn đã đạt 250 lần được thích trong các bài viết của mình. Bạn nhận được thêm 20 điểm thưởng!

 11. 15
  Thưởng vào: 19/08/2012

  Thật sự đáng yêu!

  Các bài viết của bạn thu hút được 100 người thích. Bạn nhận được thêm 15 điểm thưởng!

 12. 10
  Thưởng vào: 19/08/2012

  Tôi thích nó thật nhiều

  Bạn đã được thích 25 lần trong các bài viết của mình. Bạn nhận được 10 điểm thưởng!

 13. 2
  Thưởng vào: 19/08/2012

  Người nào đó thích bạn

  Một ai đó thích bài viết của bạn. Hãy tiếp tục viết bài để nhận thêm điểm thưởng.

 14. 20
  Thưởng vào: 19/08/2012

  Say mê

  Thật ấn tượng, bạn được 1000 bài viết! Bạn đã được nhận thêm 20 điểm thưởng.

 15. 10
  Thưởng vào: 19/08/2012

  Không thể dừng!

  Bạn nhận thêm 10 điểm thưởng vì có 100 bài viết. Tôi hy vọng bạn được thêm nữa trong ngày hôm nay!

 16. 5
  Thưởng vào: 19/08/2012

  Tiếp tục trở lại

  Với 30 bài viết, bạn nhận được 5 điểm thưởng.

 17. 1
  Thưởng vào: 19/08/2012

  Bài viết đầu tiên

  Viết 1 bài đầu tiên trên diễn đàn, bạn sẽ nhận được điểm thưởng này.