Điểm thưởng dành cho Smaller

 1. 20
  Thưởng vào: 08/02/2014

  Tham gia 1 năm

  Chúc mừng đúng 1 năm bạn tham gia diễn đàn! Bạn được tặng thêm 20 điểm thưởng!

 2. 30
  Thưởng vào: 23/09/2013

  Tôi yêu nó!

  Chúc mừng! Bạn vừa nhận được thêm 30 điểm thưởng vì bài viết của bạn được đến 500 người thích!

 3. 30
  Thưởng vào: 17/09/2013

  Bài viết thứ 1000

  Bạn vừa viết bài thứ 1000 của mình, bạn được tặng thêm 30 điểm.

 4. 20
  Thưởng vào: 17/09/2013

  Say mê

  Thật ấn tượng, bạn được 1000 bài viết! Bạn đã được nhận thêm 20 điểm thưởng.

 5. 20
  Thưởng vào: 26/08/2013

  Không thể đủ cho bạn

  Bạn đã đạt 250 lần được thích trong các bài viết của mình. Bạn nhận được thêm 20 điểm thưởng!

 6. 15
  Thưởng vào: 16/07/2013

  Thật sự đáng yêu!

  Các bài viết của bạn thu hút được 100 người thích. Bạn nhận được thêm 15 điểm thưởng!

 7. 10
  Thưởng vào: 18/06/2013

  Tôi thích nó thật nhiều

  Bạn đã được thích 25 lần trong các bài viết của mình. Bạn nhận được 10 điểm thưởng!

 8. 10
  Thưởng vào: 08/06/2013

  Không thể dừng!

  Bạn nhận thêm 10 điểm thưởng vì có 100 bài viết. Tôi hy vọng bạn được thêm nữa trong ngày hôm nay!

 9. 5
  Thưởng vào: 19/04/2013

  Tiếp tục trở lại

  Với 30 bài viết, bạn nhận được 5 điểm thưởng.

 10. 2
  Thưởng vào: 08/02/2013

  Người nào đó thích bạn

  Một ai đó thích bài viết của bạn. Hãy tiếp tục viết bài để nhận thêm điểm thưởng.

 11. 1
  Thưởng vào: 08/02/2013

  Bài viết đầu tiên

  Viết 1 bài đầu tiên trên diễn đàn, bạn sẽ nhận được điểm thưởng này.