Điểm thưởng dành cho nhoc_0nljne

 1. 50
  Thưởng vào: 21/11/2014

  Thành viên lâu đời!

  Wow! Đến này bạn đã gắn bó với diễn đàn được 3 năm. Vì thế, bạn được tặng thêm 50 điểm thưởng!

 2. 30
  Thưởng vào: 21/11/2014

  Thành viên gắn bó

  Bạn đã tham gia diễn đàn được 2 năm. Bạn được tặng thêm 30 điểm thưởng vì sự gắn bó này!

 3. 20
  Thưởng vào: 21/11/2014

  Tham gia 1 năm

  Chúc mừng đúng 1 năm bạn tham gia diễn đàn! Bạn được tặng thêm 20 điểm thưởng!

 4. 30
  Thưởng vào: 21/11/2014

  Tôi yêu nó!

  Chúc mừng! Bạn vừa nhận được thêm 30 điểm thưởng vì bài viết của bạn được đến 500 người thích!

 5. 20
  Thưởng vào: 21/11/2014

  Không thể đủ cho bạn

  Bạn đã đạt 250 lần được thích trong các bài viết của mình. Bạn nhận được thêm 20 điểm thưởng!

 6. 15
  Thưởng vào: 21/11/2014

  Thật sự đáng yêu!

  Các bài viết của bạn thu hút được 100 người thích. Bạn nhận được thêm 15 điểm thưởng!

 7. 10
  Thưởng vào: 21/11/2014

  Tôi thích nó thật nhiều

  Bạn đã được thích 25 lần trong các bài viết của mình. Bạn nhận được 10 điểm thưởng!

 8. 2
  Thưởng vào: 21/11/2014

  Người nào đó thích bạn

  Một ai đó thích bài viết của bạn. Hãy tiếp tục viết bài để nhận thêm điểm thưởng.

 9. 1
  Thưởng vào: 21/11/2014

  Bài viết đầu tiên

  Viết 1 bài đầu tiên trên diễn đàn, bạn sẽ nhận được điểm thưởng này.