Điểm thưởng dành cho nghenhac

 1. 20
  Thưởng vào: 21/07/2014

  Tham gia 1 năm

  Chúc mừng đúng 1 năm bạn tham gia diễn đàn! Bạn được tặng thêm 20 điểm thưởng!

 2. 10
  Thưởng vào: 14/08/2013

  Không thể dừng!

  Bạn nhận thêm 10 điểm thưởng vì có 100 bài viết. Tôi hy vọng bạn được thêm nữa trong ngày hôm nay!

 3. 10
  Thưởng vào: 09/07/2013

  Tôi thích nó thật nhiều

  Bạn đã được thích 25 lần trong các bài viết của mình. Bạn nhận được 10 điểm thưởng!

 4. 5
  Thưởng vào: 05/07/2013

  Tiếp tục trở lại

  Với 30 bài viết, bạn nhận được 5 điểm thưởng.

 5. 2
  Thưởng vào: 10/05/2013

  Người nào đó thích bạn

  Một ai đó thích bài viết của bạn. Hãy tiếp tục viết bài để nhận thêm điểm thưởng.

 6. 1
  Thưởng vào: 10/05/2013

  Bài viết đầu tiên

  Viết 1 bài đầu tiên trên diễn đàn, bạn sẽ nhận được điểm thưởng này.