Điểm thưởng dành cho kieutuananhvod

 1. 50
  Thưởng vào: 07/10/2015

  Thành viên lâu đời!

  Wow! Đến này bạn đã gắn bó với diễn đàn được 3 năm. Vì thế, bạn được tặng thêm 50 điểm thưởng!

 2. 30
  Thưởng vào: 02/07/2014

  Thành viên gắn bó

  Bạn đã tham gia diễn đàn được 2 năm. Bạn được tặng thêm 30 điểm thưởng vì sự gắn bó này!

 3. 10
  Thưởng vào: 24/10/2013

  Tôi thích nó thật nhiều

  Bạn đã được thích 25 lần trong các bài viết của mình. Bạn nhận được 10 điểm thưởng!

 4. 10
  Thưởng vào: 23/09/2013

  Không thể dừng!

  Bạn nhận thêm 10 điểm thưởng vì có 100 bài viết. Tôi hy vọng bạn được thêm nữa trong ngày hôm nay!

 5. 5
  Thưởng vào: 06/07/2013

  Tiếp tục trở lại

  Với 30 bài viết, bạn nhận được 5 điểm thưởng.

 6. 20
  Thưởng vào: 02/07/2013

  Tham gia 1 năm

  Chúc mừng đúng 1 năm bạn tham gia diễn đàn! Bạn được tặng thêm 20 điểm thưởng!

 7. 2
  Thưởng vào: 28/04/2013

  Người nào đó thích bạn

  Một ai đó thích bài viết của bạn. Hãy tiếp tục viết bài để nhận thêm điểm thưởng.

 8. 1
  Thưởng vào: 24/04/2013

  Bài viết đầu tiên

  Viết 1 bài đầu tiên trên diễn đàn, bạn sẽ nhận được điểm thưởng này.