Điểm thưởng dành cho huonghana689

 1. 50
  Thưởng vào: 16/11/2017

  Thành viên lâu đời!

  Wow! Đến này bạn đã gắn bó với diễn đàn được 3 năm. Vì thế, bạn được tặng thêm 50 điểm thưởng!

 2. 2
  Thưởng vào: 05/10/2017

  Người nào đó thích bạn

  Một ai đó thích bài viết của bạn. Hãy tiếp tục viết bài để nhận thêm điểm thưởng.

 3. 30
  Thưởng vào: 23/11/2016

  Thành viên gắn bó

  Bạn đã tham gia diễn đàn được 2 năm. Bạn được tặng thêm 30 điểm thưởng vì sự gắn bó này!

 4. 20
  Thưởng vào: 17/11/2015

  Tham gia 1 năm

  Chúc mừng đúng 1 năm bạn tham gia diễn đàn! Bạn được tặng thêm 20 điểm thưởng!

 5. 10
  Thưởng vào: 26/06/2015

  Không thể dừng!

  Bạn nhận thêm 10 điểm thưởng vì có 100 bài viết. Tôi hy vọng bạn được thêm nữa trong ngày hôm nay!

 6. 5
  Thưởng vào: 12/03/2015

  Tiếp tục trở lại

  Với 30 bài viết, bạn nhận được 5 điểm thưởng.

 7. 1
  Thưởng vào: 06/01/2015

  Bài viết đầu tiên

  Viết 1 bài đầu tiên trên diễn đàn, bạn sẽ nhận được điểm thưởng này.