Điểm thưởng dành cho hayvuilennao

 1. 5
  Thưởng vào: 27/03/2016

  Tiếp tục trở lại

  Với 30 bài viết, bạn nhận được 5 điểm thưởng.

 2. 1
  Thưởng vào: 17/03/2016

  Bài viết đầu tiên

  Viết 1 bài đầu tiên trên diễn đàn, bạn sẽ nhận được điểm thưởng này.