Điểm thưởng dành cho Dang95kg

 1. 5
  Thưởng vào: 29/05/2014

  Tiếp tục trở lại

  Với 30 bài viết, bạn nhận được 5 điểm thưởng.

 2. 20
  Thưởng vào: 02/05/2014

  Tham gia 1 năm

  Chúc mừng đúng 1 năm bạn tham gia diễn đàn! Bạn được tặng thêm 20 điểm thưởng!

 3. 2
  Thưởng vào: 12/09/2013

  Người nào đó thích bạn

  Một ai đó thích bài viết của bạn. Hãy tiếp tục viết bài để nhận thêm điểm thưởng.

 4. 1
  Thưởng vào: 27/07/2013

  Bài viết đầu tiên

  Viết 1 bài đầu tiên trên diễn đàn, bạn sẽ nhận được điểm thưởng này.