Điểm thưởng dành cho bosa2016

 1. 50
  Thưởng vào: 22/09/2019

  Thành viên lâu đời!

  Wow! Đến này bạn đã gắn bó với diễn đàn được 3 năm. Vì thế, bạn được tặng thêm 50 điểm thưởng!

 2. 2
  Thưởng vào: 21/01/2019

  Người nào đó thích bạn

  Một ai đó thích bài viết của bạn. Hãy tiếp tục viết bài để nhận thêm điểm thưởng.

 3. 10
  Thưởng vào: 08/01/2019

  Không thể dừng!

  Bạn nhận thêm 10 điểm thưởng vì có 100 bài viết. Tôi hy vọng bạn được thêm nữa trong ngày hôm nay!

 4. 30
  Thưởng vào: 02/12/2018

  Thành viên gắn bó

  Bạn đã tham gia diễn đàn được 2 năm. Bạn được tặng thêm 30 điểm thưởng vì sự gắn bó này!

 5. 20
  Thưởng vào: 02/12/2018

  Tham gia 1 năm

  Chúc mừng đúng 1 năm bạn tham gia diễn đàn! Bạn được tặng thêm 20 điểm thưởng!

 6. 5
  Thưởng vào: 10/11/2016

  Tiếp tục trở lại

  Với 30 bài viết, bạn nhận được 5 điểm thưởng.

 7. 1
  Thưởng vào: 17/08/2016

  Bài viết đầu tiên

  Viết 1 bài đầu tiên trên diễn đàn, bạn sẽ nhận được điểm thưởng này.