Điểm thưởng dành cho binhan2015

 1. 50
  Thưởng vào: 19/02/2019

  Thành viên lâu đời!

  Wow! Đến này bạn đã gắn bó với diễn đàn được 3 năm. Vì thế, bạn được tặng thêm 50 điểm thưởng!

 2. 5
  Thưởng vào: 08/06/2018

  Tiếp tục trở lại

  Với 30 bài viết, bạn nhận được 5 điểm thưởng.

 3. 30
  Thưởng vào: 14/12/2017

  Thành viên gắn bó

  Bạn đã tham gia diễn đàn được 2 năm. Bạn được tặng thêm 30 điểm thưởng vì sự gắn bó này!

 4. 20
  Thưởng vào: 17/03/2017

  Tham gia 1 năm

  Chúc mừng đúng 1 năm bạn tham gia diễn đàn! Bạn được tặng thêm 20 điểm thưởng!

 5. 1
  Thưởng vào: 17/03/2017

  Bài viết đầu tiên

  Viết 1 bài đầu tiên trên diễn đàn, bạn sẽ nhận được điểm thưởng này.