Các danh hiệu

 1. 1

  Bài viết đầu tiên

  Viết 1 bài đầu tiên trên diễn đàn, bạn sẽ nhận được điểm thưởng này.

 2. 2

  Người nào đó thích bạn

  Một ai đó thích bài viết của bạn. Hãy tiếp tục viết bài để nhận thêm điểm thưởng.

 3. 5

  Tiếp tục trở lại

  Với 30 bài viết, bạn nhận được 5 điểm thưởng.

 4. 10

  Không thể dừng!

  Bạn nhận thêm 10 điểm thưởng vì có 100 bài viết. Tôi hy vọng bạn được thêm nữa trong ngày hôm nay!

 5. 10

  Tôi thích nó thật nhiều

  Bạn đã được thích 25 lần trong các bài viết của mình. Bạn nhận được 10 điểm thưởng!

 6. 15

  Thật sự đáng yêu!

  Các bài viết của bạn thu hút được 100 người thích. Bạn nhận được thêm 15 điểm thưởng!

 7. 20

  Say mê

  Thật ấn tượng, bạn được 1000 bài viết! Bạn đã được nhận thêm 20 điểm thưởng.

 8. 20

  Không thể đủ cho bạn

  Bạn đã đạt 250 lần được thích trong các bài viết của mình. Bạn nhận được thêm 20 điểm thưởng!

 9. 20

  Tham gia 1 năm

  Chúc mừng đúng 1 năm bạn tham gia diễn đàn! Bạn được tặng thêm 20 điểm thưởng!

 10. 30

  Tôi yêu nó!

  Chúc mừng! Bạn vừa nhận được thêm 30 điểm thưởng vì bài viết của bạn được đến 500 người thích!

 11. 30

  Bài viết thứ 1000

  Bạn vừa viết bài thứ 1000 của mình, bạn được tặng thêm 30 điểm.

 12. 30

  Thành viên gắn bó

  Bạn đã tham gia diễn đàn được 2 năm. Bạn được tặng thêm 30 điểm thưởng vì sự gắn bó này!

 13. 40

  Bài viết thứ 3000

  Bạn vừa viết bài thứ 3000 của mình, bạn được tặng thêm 40 điểm.

 14. 50

  Thành viên lâu đời!

  Wow! Đến này bạn đã gắn bó với diễn đàn được 3 năm. Vì thế, bạn được tặng thêm 50 điểm thưởng!

 15. 100

  Bài viết thứ 5000

  Bạn vừa viết bài thứ 5000 của mình, bạn được tặng thêm 100 điểm.

 16. 100

  1000 lần thích

  Bạn đã được 1000 lần thích, vì thế bạn được thêm 100 điểm thưởng.

 17. 250

  2000 lần thích

  Chúc mừng bạn được 250 điểm thưởng vì bạn đã được thích đến 2000 lần!